In 2018 hebben we mooie stappen gemaakt in de energietransitie. We dachten bijvoorbeeld mee over het Klimaatakkoord. Ontwikkelden scenario’s om afscheid van aardgas te nemen. En werkten aan oplossingen waarmee we vraag en aanbod van energie in balans kunnen houden. Met ‘we’ bedoelen we Stedin Groep én alle gemeenten, bedrijven, bewoners en andere partners die samen met ons de schouders onder duurzaam zetten. Want samen maken we werk van een leefwereld vol nieuwe energie.


'Samen werk maken

van een leefwereld vol

nieuwe energie’.


Kerncijfers 2018

De cijfers op een rij voor onze drie strategische speerpunten -

beter netbeheer, energietransitie mogelijk maken en duurzame bedrijfsvoering.

Beter netbeheer

Netbeheer is onze kerntaak en die willen we steeds beter doen. Met steeds betere netten, betere dienstverlening en betere producten en diensten.


2018 2017

Investeringen

in infrastructuur (mln)

€ 602

€ 490

Uitvalduur

Elektriciteit (in minuten)

17,01

16,44

Gas (in seconden)

69

40

Klanttevredenheid

klanten die een 8 of hoger geven

Leveringsbetrouwbaarheid

.

Energietransitie mogelijk maken

Innovatie en samenwerken zijn de sleutelwoorden om de energietransitie mogelijk te maken. Samen komen we sneller tot slimme en duurzame oplossingen.


2018 2017

Aantal aansluitingen

Laadpalen / elektrisch rijden

1.215

1.110


Aantal snelladers

44

31

Slimme meters

aantal aanbiedingen en % geplaatst

Aantal nieuwbouwwoningen

aardgasvrijGroei vermogen zonnepanelen

huishoudens en bedrijven t.o.v. 2017

Utrecht en Zuid-Holland 49% groei

Zeeland 133% groei

Duurzame bedrijfsvoering

We streven naar een positieve milieu-impact en een veilige werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien.


2018 2017

Veiligheid LTIR

aantal bedrijfsongevallen

met verzuim per miljoen

gewerkte uren

3,00

4,88

Veiligheid RIF

aantal arbeidsongevallen

per 200.000 gewerkte uren


1,00

1,29

Medewerkertevredenheid

op een schaal van 1 t/m 10


Bevlogenheid

7,5

7,4

Betrokkenheid

7,7

7,6

CO2-uitstoot

interne bedrijfsvoering

in ton


15.352

15.648

Financieel resultaat

Stijgende bedrijfsopbrengsten én stijgende bedrijfskosten, maar onder aan de streep is het resultaat in lijn met onze verwachting.

Wij hebben het jaar 2018 afgesloten met een resultaat na belastingen van € 118 miljoen.


2018 2017

Bedrijfsopbrengsten

(mln)

€ 1.286

€ 1.194

Balanstotaal

(mln)

€ 6.991

€ 6.551

Solvabiliteit


.f


Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie

Met gemeenten, bewoners, bedrijven en partners werken onze 4.500 medewerkers elke dag samen aan een leefwereld vol nieuwe energie. Dit doen we omdat we ervoor willen zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Onze leveringsbetrouwbaarheid is net als vorig jaar 99,996%. Onze klanten verwachten dat het energienet straks net zo betrouwbaar is als vandaag. Als netbeheerder staan wij door de overgang naar duurzame energie voor grote uitdagingen. De energietransitie vereist flinke investeringen, nu en op de lange termijn. In 2018 investeerde Stedin Groep € 602 miljoen in de toekomstbestendigheid van het energienet. Dat is bijna 23% meer dan in 2017. Om financieel gezond te blijven, moeten we slim investeren. In 2019 werken we daarom onder andere verder aan meer inzicht in onze netten door data en digitaliseren. Zo maken we stappen naar ons einddoel: een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.


Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie

Met gemeenten, bewoners, bedrijven en partners werken onze 4.500 medewerkers elke dag samen aan een leefwereld vol nieuwe energie. Dit doen we omdat we ervoor willen zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Onze leveringsbetrouwbaarheid is net als vorig jaar 99,996%. Onze klanten verwachten dat het energienet straks net zo betrouwbaar is als vandaag. Als netbeheerder staan wij door de overgang naar duurzame energie voor grote uitdagingen. De energietransitie vereist flinke investeringen, nu en op de lange termijn. In 2018 investeerde Stedin Groep € 602 miljoen in de toekomstbestendigheid van het energienet. Dat is bijna 23% meer dan in 2017. Om financieel gezond te blijven, moeten we slim investeren. In 2019 werken we daarom onder andere verder aan meer inzicht in onze netten door data en digitaliseren. Zo maken we stappen naar ons einddoel: een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

Aandeelhouders

Rotterdam 31,69%

Den Haag 16,55%

Dordrecht 9,05%

Leidschendam-Voorburg 3,44%

Lansingerland 3,38%

Delft 2,44%

Zoetermeer 2,34%

Nissewaard 2,14%

Pijnacker-Nootdorp 2,10%

Overige gemeenten 26,87%

Aansluitingen

Aantal aansluitingen elektriciteit:

22.692 grootverbruik /  2.263.009 kleinverbruik

Aantal aansluitingen gas:

10.761 grootverbruik / 2.104.174 kleinverbruik

Werkgebied

Gas Stedin

Elektriciteit en gas Stedin

Elektriciteit en gas Enduris

Medewerkers

Man

Vrouw

De leefwereld

van ondernemer

Danier van der Spek

De leefwereld

van studenten

mboRijnland

De leefwereld

van Richard en Ada

Hensen

De leefwereld

van energiecollectief

Buurtstroom

Materialiteitsmatrix

Welke onderwerpen hebben een directe relatie met onze strategie, waar sturen we op en aan welke risico’s en kansen koppelen we deze? En tot slot hoe belangrijk is elk onderwerp volgens onze stakeholders?

1. Economische, financiële prestaties

2. Investeren in infrastructuur

3. Verandervermogen organisatie


4. Slimme netten, datatechnologie en innovatie

5. Betrouwbaarheid energievoorziening, beschikbaarheid net

6. Warmtetransitie (van het Gronings gas af)


7. Leveringszekerheid

8. Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

9. Klanttevredenheid


10. Stakeholderdialoog en omgeving

11. Reputatie Stedin Groep


12. Voldoende technisch personeel, IT personeel, …

13. Opleiden en ontwikkelen
14. Veiligheid op het werk en in de omgeving


15. Bijdragen aan de energietransitie

16. Inkoopactiviteiten verduurzamen

Onze strategie

Om onze missie te kunnen realiseren is focus nodig.
Focus op (toekomstig) netbeheer en excellente dienstverlening.


Sustainable Development Goals

Stedin Groep zet zich in om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
Wij werken aan vijf doelen – allemaal doelen waar we als netbeheerder impact op hebben.

Jaarkalender Stedin Groep 2018

Er gebeurde veel in 2018. In deze kalender zetten we in vogelvlucht een aantal interessante gebeurtenissen op een rij.

Voorkomen afsluiting huishoudens

Tientallen Rotterdamse en Arnhemse huishoudens testen een nieuwe, prepaid energiedienst die hoge kosten door afsluiting moet voorkomen. De dienst werkt als een prepaid telefoonabonnement; deelnemers kopen een tegoed aan energie en kunnen dit zelf opwaarderen. Afgesloten worden van energie drukt gezinnen vaak in een isolement en kost de energiesector bovendien veel geld.

JAN

Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw

Netbeheerder Stedin en 31 gemeenten uit Zuid-Holland ondertekenden het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Met de ondertekening van dit convenant bundelen provincie, gemeenten en de netbeheerder de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om bij reeds lopende projecten met aardgas waar mogelijk alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief.

MRT

E-bakfiets voor slimme meter monteurs

De monteurs van netbeheerder Stedin die slimme energiemeters installeren, komen voortaan op een elektrische bakfiets bij klanten langs in het Utrechtse stadshart. De monteurs laten hun dieselbusjes staan. Op deze manier wil Stedin bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Daarnaast scheelt dit (parkeer)kosten en tijd, omdat een parkeerplek in binnenstad niet altijd makkelijk te vinden is.

APR

Monteursbaan voor statushouders

Stedin gaat tien statushouders – vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben – opleiden tot monteur. Deze maand start een groep van tien personen met de vooropleiding. Vanaf september stromen zij in bij de ‘reguliere’ opleiding tot monteur.


Stedin en Vitens gaan slim samenwerken

Stedin en waterbedrijf Vitens gaan nauwer samenwerken. De werkgebieden van Stedin en Vitens overlappen elkaar in de provincie Utrecht. Daardoor komen de twee bedrijven elkaar vaak tegen bij werkzaamheden. Door nu structureel samen te werken kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat straten twee keer kort achter elkaar opgebroken worden op dezelfde plek. De twee bedrijven verwachten dat intensievere samenwerking bijdraagt aan het verhogen van de klanttevredenheid en dat de productiviteit bij het vervangen van bijvoorbeeld gas- en waterleidingen fors omhoog kan door deze werkzaamheden gecombineerd uit te voeren.

MEI

JUL

Position Paper Flexibiliteit

De laatste jaren is de decentrale, duurzame opwekking van energie flink toegenomen. We zien het aantal zonne- en windparken op land en zee toenemen. Daarnaast wordt een steeds groter deel van onze energievraag geëlektrificeerd. Deze ontwikkelingen zorgen dat er meer flexibel vermogen nodig is. Om de opgedane ervaring op dit gebied te structureren publiceert Stedin een position paper over flexibiliteit. Ook roept Stedin de markt op samen de stap naar brede toepassing van flexibiliteit te zetten.

AUG

Waterstofgas in de gebouwde omgeving

De bestaande gasdistributienetten zijn geschikt om biomethaan of 100% waterstof te transporteren. Ook de moderne materialen als slagvast PVC, PE en kathodisch beschermd staal zijn geschikt voor het gebruik van deze duurzame gassen.” Aldus het rapport Toekomstbestendige gasdistributienetten, dat Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland uitvoerde. Deze conclusies op papier worden getest op een heus 'normaal' gasnet op The Green Village in Delft, met medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin.

OKT

Subsidie voor aardgasvrije toekomst

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft 27 gemeenten een rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van een wijk. Zes hiervan liggen in het verzorgingsgebied van Stedin: Overvecht in Utrecht, Bouwlust/Vrederust in Den Haag, Palenstein in Zoetermeer, Sliedrecht-Oost in Sliedrecht, Garyp in Tytsjerksteradiel en Pendrecht in Rotterdam.


NOV

Proef huizen verwarmen met waterstof

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een proef om woningen te verwarmen met 100% waterstof. Dat hebben de bedrijven Bekaert Heating, Remeha, DNV GL, gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen en netbeheerder Stedin afgesproken. De proef is een primeur, want nog niet eerder zijn in Nederland huizen verwarmd met HR-ketels op pure waterstof. De betrokken partijen willen dit daarom samen met de bewoners in de praktijk gaan ervaren. Volgens de partners kan de technologie in dit project een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Bij de verbranding van waterstofgas komt, in tegenstelling tot aardgas, geen CO2 vrij.