Risicomanagement

Stedin Groep ziet het managen van risico's en kansen voor het realiseren van (strategische) doelen als een belangrijke lijnverantwoordelijkheid. De risico's en kansen zijn dan ook integraal onderdeel van de jaarplancyclus. Deze aanpak draagt eraan bij dat Stedin Groep doelgericht omgaat met onzekerheden (risico's en kansen) bij het realiseren van haar doelstellingen.