Jaarrekening

In deze jaarrekening worden de financiƫle cijfers van Stedin Holding N.V. verantwoord over het gehele jaar 2019, met vergelijkende cijfers over 2018.

Daar waar in de jaarrekening gerefereerd wordt aan Stedin Groep wordt bedoeld Stedin Holding N.V. inclusief rechtsvoorgangers.