Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen

De actuele belastingvorderingen en actuele belastingverplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x 1 miljoen

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

Vennootschapsbelasting

20

21

Totaal actuele belastingvordingen

20

21

x 1 miljoen

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

Vennootschapsbelasting

-

-

Totaal actuele belastingverplichtingen

-

-