Afgeleide financiële instrumenten

Reële waarde van afgeleide financiële instrumenten:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2019

Verplichtingen per 31 december 2019

Activa per 31 december 2018

Verplichtingen per 31 december 2018

Valutaswap- en termijncontracten

39

52

26

56

Totaal

39

52

26

56

De looptijden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2019

Verplichtingen per 31 december 2019

Activa per 31 december 2018

Verplichtingen per 31 december 2018

Classificatie

Vlottend / kortlopend

-

-

11

-

Vast / langlopend

39

52

15

56

Totaal

39

52

26

56

Alle afgeleide financiële instrumenten zijn toegewezen aan een hedgerelatie en de waardemutaties van deze instrumenten worden, waar van toepassing, direct verwerkt in het groepsvermogen en gepresenteerd in de reserve kasstroomafdekkingen. Een nadere toelichting op het verloop van deze reserve en de verwachte kasstromen is opgenomen in toelichting 33.4 Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.