Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

x 1 miljoen

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari

5

5

Aandeel in het resultaat na belastingen

-2

-

Boekwaarde per 31 december

3

5

Dit betreft het 33,3% belang in Zebra Gasnetwerk B.V. (hierna: Zebra). Zebra is de netbeheerder van de hoofdtransportleiding voor hoogcalorisch gas van Zelzate naar Moerdijk. In augustus 2019 zijn Enexis Netbeheer en Enduris (dochtermaatschappijs van Stedin) met landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) de verkoop van de extra hogedruknetten die in eigendom zijn van ZEBRA Gasnetwerk alsmede van Enexis Netbeheer en Enduris overeengekomen. De verkoopdatum zal zijn per 31 december 2020. De deelneming is per 31 december 2019 opgenomen tegen de realiseerbare waarde.