Gebruiksrecht vaste activa

x 1 miljoen

Grond en bedrijfs-
gebouwen

Leaseauto's

Totaal

Gebruiksrecht vaste activa per 1 januari 2019

72

31

103

Investeringen

1

10

11

Contractmodificaties

6

-1

5

Desinvesteringen

-16

-1

-17

Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2019

63

39

102

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2019

-

-

-

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

7

10

17

Desinvesteringen

-

-1

-1

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2019

7

9

16

Netto boekwaarde per 31 december 2019

56

30

86

Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. De desinvesteringen bij grond- en bedrijfspanden betreft de huur van een pand in Utrecht. Begin 2019 is dit pand gekocht door Stedin Groep, waardoor een balansverschuiving heeft plaatsgevonden van ‘gebruiksrecht vaste activa’ naar ‘materiële vaste activa’. De andere desinvesteringen zien toe op leaseauto’s. Hiervoor zijn nieuwe leasecontracten aangegaan voor vergelijkbare assets.

De leaseverplichtingen zijn toegelicht in 26 Rentedragende schulden.

Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2019:

x 1 miljoen

2019

Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa

-17

Rentelasten leaseverplichtingen

-1

Leaseverplichtingen < 5.000

-

Leaseverplichtingen < 1 jaar

-

Variabele leasebetalingen

-

Totaal

-18