Handelscrediteuren en overige schulden

x 1 miljoen

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

Handelscrediteuren

86

66

Overige schulden en overlopende passiva

161

182

Contractverplichtingen

23

24

BTW

24

25

Pensioenpremies

4

3

Totaal

298

300

Classificatie

Kortlopend

297

299

Langlopend

1

1

Totaal

298

300

De crediteuren en overige schulden zijn met 2 miljoen gedaald ten opzichte van 2018. De reservering voor netverliezen bedraagt 6 miljoen (2018: 10 miljoen) en is verantwoord onder de 'Overige schulden en overlopende passiva'.