Kosten van inkoop en uitbesteed werk

x 1 miljoen

2019

2018

Inkoopkosten

175

180

Uitbesteed werk

125

147

Totaal

300

327

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met 27 miljoen gedaald ten opzichte van 2018.

De daling in de kosten van inkoop en uitbesteed werk is voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van Joulz Diensten en Joulz Energy Solutions, impact van circa 49 miljoen en een daling in de inkoopkosten energie van circa 5 miljoen.

Hier tegenover staat een kostenstijging van externe kosten exclusief de impact van Joulz Diensten en Joulz Energy Solutions van circa 21 miljoen en hogere materiaalkosten van 4 miljoen.