Netto-omzet

x 1 miljoen

2019

2018

Transport- en aansluitdienst Elektriciteit

742

703

Transport- en aansluitdienst Gas

308

309

Meetdienst

55

88

Infradiensten en overige

115

170

Totaal

1.220

1.270

De netto-omzet over 2019 is met 50 miljoen gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de verkoop van Joulz Diensten in 2019 en Joulz Energy Solutions in 2018. Joulz Diensten droeg in 2018 een opbrengst van 46 miljoen bij, terwijl Joulz Diensten in 2019 slechts voor een periode van 4 maanden een bijdrage van 16 miljoen toevoegde. Daarnaast droeg Joulz Energy Solutions in 2018 een opbrengst van 30 miljoen bij, terwijl deze in 2019 helemaal ontbraken. Dit leidt tot een daling van circa 60 miljoen. Tevens is de omzet in de meetdiensten met circa 33 miljoen gedaald als gevolg van de teruggave overwinsten door de doorgevoerde tariefsverlagingen.

Hier tegenover staan hogere omzetten in de omzet transport elektriciteit voor circa 39 miljoen en daling omzet transport gas voor circa €1 miljoen. Bij Stedin is het aantal kleinverbruikaansluitingen voor zowel gas als elektriciteit gestegen.