Personeelsvoorzieningen

x 1 miljoen

Diensttijd gebonden uitkeringen

Overige

Totaal

Per 1 januari 2018

19

4

23

Dotaties

2

1

3

Onttrekkingen

-1

-1

-2

Vrijval

-6

-1

-7

Per 31 december 2018

14

3

17

Dotaties

-

3

3

Onttrekkingen

-3

-1

-4

Vrijval

-1

-

-1

Per 31 december 2019

10

5

15

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

Kortlopend

3

4

Langlopend

12

13

Totaal

15

17

Diensttijd gebonden uitkeringen

Deze voorziening dekt de verplichting voor uitkeringen aan medewerkers bij het bereiken van een bepaald aantal jaren dienstverband of de pensioengerechtigde leeftijd.

De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

31 december 2019

31 december 2018

Disconteringsvoet

1,0%

1,6%

Toekomstige salarisstijgingen

1,4% - 3,0%

1,3% - 3,0%

Sterftetabel

GBM & GBV 2013-2018

GBM & GBV 2012-2017

De diensttijd gebonden uitkeringen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens.