Vooruitontvangen bijdragen

x 1 miljoen

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari

648

554

Ontvangen bijdragen aansluitkosten

96

112

Verantwoorde opbrengsten

-19

-18

Boekwaarde per 31 december

725

648

Classificatie

2019

2018

Kortlopend

18

16

Langlopend

707

632

Totaal

725

648

De kortlopende vooruitontvangen bijdragen zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in de 'Handelscrediteuren en de overige schulden'.