Financiële baten en lasten

De financiële lasten hebben met name betrekking op de rentelasten inzake externe financieringen van Stedin Groep. De financiële lasten bedragen 69 miljoen (2018: 84 miljoen) en de financiële baten bedragen 33 miljoen (2018: 40 miljoen). De baten betreffen doorbelastingen van rente binnen de groep.