Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x 1 miljoen

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

BTW

17

20

Overige

24

27

Totaal overige schulden

41

47