Activiteiten Stedin Groep

Stedin Groep concentreert zich op alle activiteiten die samenhangen met het aanleggen, beheren en onder­­­houden van energienetten. Daarnaast faciliteren wij de energiemarkt.

Netbeheer

Stedin en Enduris zijn de onafhankelijke netbeheerders binnen Stedin Groep. De netbeheerders opereren naast vijf andere regionale netbeheerders in een gereguleerde markt. Iedere regionale netbeheerder is een monopolist binnen zijn verzorgingsgebied. Regulering houdt in dat de taken die de netbeheerders uitvoeren in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd en dat de tarieven die ze daarvoor mogen vragen, bepaald worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het reguleringsmodel stimuleert netbeheerders door middel van een benchmarkvergelijking om zo goed mogelijk te presteren op het gebied van efficiëntie en kwaliteit.

Stedin

Stedin realiseert als netbeheerder een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor haar ruim 2 miljoen klanten. Bij Stedin werken 3.672 medewerkers (man: 3.050; vrouw: 622).

Enduris

Binnen DNWG Groep beheert netbeheerder Enduris het energienet voor zo'n 200.000 Zeeuwse huishoudens en bedrijven. Bij DNWG Groep (Enduris en DNWG Infra) werken 669 medewerkers (man: 548; vrouw: 121). DNWG Groep blijft tot eind 2021 een separaat onderdeel binnen Stedin Groep. Daarna volgt de integratie in Stedin Groep.

Faciliteren energiemarkt

Het hoort bij onze maatschappelijke rol als netbeheerder dat we de energiemarkt faciliteren. Dat houdt onder andere in dat onze elektriciteits- en gasnetten onder gelijke voorwaarden toegankelijk zijn voor iedere energieleverancier. Consumenten hebben een vrije keuze in hun energieleverancier. De concurrentie die hierdoor ontstaat, zorgt voor scherpe energieprijzen. Daarvan profiteert de consument. Daarnaast maken de netbeheerders de overstap naar een andere energieleverancier zo eenvoudig mogelijk en zorgen zij voor de uitwisseling van meetgegevens, zodat de leverancier een correcte energienota kan opstellen. Ook maken we de teruglevering van duurzame elektriciteit mogelijk.

Samen schakelen
Samenwerking tussen netbeheerders: C-ARM

C-ARM is het platform waarmee we de meetdata van alle regionale netbeheerders in Nederland samenbrengen. Vanuit dit centrale platform kunnen wij deze meetdata leveren aan marktpartijen, zoals energieleveranciers en meetverantwoordelijken. Het doel is meer klantgemak voor de marktpartijen doordat de netbeheerders allemaal op dezelfde uniforme en transparante wijze gaan werken. De overstap is een complex proces dat in 2015 is gestart. In 2019 is Enexis als eerste netbeheerder overgestapt op het platform. Op de laatste dag van het jaar zijn wij gevolgd. Liander en enkele kleinere netbeheerders sluiten in de loop van 2020 aan. C-ARM is een belangrijke stap om onze ambitie waar te maken: dat marktpartijen ons op nationaal niveau virtueel als één netbeheerder ervaren.

Niet-gereguleerde activiteiten

Herziening portfolio

Onze focus ligt op goed netbeheer en excellente dienstverlening. Daarom zijn we terughoudend met niet-gereguleerde activiteiten. Die voeren we alleen uit als:

  • de activiteit aantoonbaar waarde toevoegt voor efficiënt netbeheer;
  • er in de markt een leemte bestaat;
  • Stedin Groep uniek gepositioneerd is voor deze activiteit.

Of een activiteit in ons portfolio blijft of wordt opgenomen, hangt mede af van de economische aantrekkelijkheid, haalbaarheid en de prioriteit ten opzichte van andere activiteiten. In 2018 heeft Stedin Groep haar niet-gereguleerde activiteiten geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een herziening van het portfolio. De overname van Joulz Diensten door het Britse 3i Infrastructure in 2019 vloeit hieruit voort. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Niet-gereguleerde activiteiten.

De niet-gereguleerde activiteiten dragen voor 5,1% bij aan de omzet.

NetVerder

Wettelijk is bepaald dat gereguleerde activiteiten voor gas en elektriciteit niet onder dezelfde vlag uitgevoerd mogen worden als voor andere energie-infrastructuren (zoals stoom, biogas, CO2 en warmte). Daarom zijn deze activiteiten dit jaar ondergebracht in een zelfstandig merk binnen Stedin Groep; NetVerder. NetVerder stimuleert de energietransitie met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, stoom en biogas. Ook verdiept NetVerder zich in onafhankelijk transport en distributie van andere nieuwe energievormen en –dragers. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep. Bij NetVerder werken 5 medewerkers (man: 5; vrouw: 0).

DNWG Infra

Binnen DNWG Groep is DNWG Infra de serviceprovider die de elektriciteits- en gasnetwerken aanlegt en onderhoudt in Zeeland, in opdracht van Enduris. Daarnaast voert DNWG Infra onderhoud en beheer uit aan de aan haar toevertrouwde netwerken van andere netbeheerders (bijvoorbeeld voor Evides Waterbedrijf, Stedin en TenneT) en van industriële klanten. DNWG Infra levert ook diensten op het gebied van meettechniek in Zeeland en daarbuiten, en is erkend meetverantwoordelijke.

Joint ventures

Voor specifieke activiteiten vormen we joint ventures met andere partijen.

Utility Connect

Utility Connect B.V. exploiteert in opdracht van Stedin Groep en netwerkgroep Alliander een CDMA-telecommunicatienetwerk. Het CDMA-netwerk wordt gebruikt voor het uitlezen van meetgegevens van de slimme meter en voor het communiceren met smart grid-toepassingen. Hiermee kunnen we energiestoringen verkorten en voorkomen.

TensZ

TensZ B.V. is de gezamenlijke organisatie van TenneT en Stedin voor beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

TeslaN

TeslaN B.V. is de gezamenlijke serviceprovider op het gebied van beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten van TenneT en Enduris. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

ZEBRA

ZEBRA Gasnetwerk B.V. zorgt voor het beheer en de exploitatie van een hogedruk-gastransportleiding. Door deze leiding wordt hoogcalorisch gas getransporteerd, dat in het importstation in Sas van Gent wordt ingenomen uit het gastransportnet van Fluxys. Dit gas wordt getransporteerd naar aangesloten grootverbruikers. Enduris heeft in ZEBRA Gasnetwerk B.V. een belang van een derde deel en Enexis Netbeheer een belang van twee derde deel.

Op 19 december 2019 is een overeenkomst tot koop en verkoop van activa getekend tussen Enduris BV, Enexis Netbeheer BV, Zebra Activa BV, Entrade Pipe BV en Gasunie Transport Services BV. Hierbij worden onder meer de activa van de extra hoge druk gasnetten, te weten het “Midden Zeeland gasnet” en het “Zebra gasnet” waar Enduris (mede indirect) eigenaar van is, verkocht aan Gasunie Transport Services BV. De transactie zal plaatsvinden op 31 december 2020.

Terminologie

Waar in dit verslag gesproken wordt over ‘wij’, ‘de onderneming’, ‘Stedin Groep’ of vergelijkbare aanduidingen, wordt gedoeld op Stedin Holding N.V. en haar dochterondernemingen (waaronder Stedin Netbeheer B.V., NetVerder B.V. en DNWG Groep N.V.). Met de term ‘Stedin’ wordt verwezen naar Stedin Netbeheer B.V. en haar dochterondernemingen. Waar wordt gesproken over ‘DNWG’ of ‘DNWG Groep’ wordt bedoeld DNWG Groep N.V. en haar dochterondernemingen, waaronder Enduris B.V. en DNWG Infra B.V.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken in het kader van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep over onder andere werkgelegenheid,

energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren stelt de stichting budget beschikbaar. Een overzicht van de initiatieven is te vinden op de site van de Stichting.

Samenwerkingsverbanden

Stedin heeft samenwerkingsverbanden met of lidmaatschappen van onder andere Universal Smart Energy Framework (USEF), Deltalinqs, Dutch Power, Energy Web Foundation (EWF), Energie Data Services Nederland (EDSN), Natuur en Milieu, Platform groene netten, Hier opgewekt, Dutch Power, Elaad, Missie H2 en Waterleidingbedrijven Dunea en Evides.

‘Eelke Kraaijeveld, wethouder Gorinchem: Om onze duurzame ambities als regio te kunnen realiseren, is beschikbaarheid van infrastructuur cruciaal. Met de inbreng van Stedin kunnen we gedegen plannen maken, mogelijkheden aan elkaar koppelen en richting geven aan een duurzame toekomst.’

Wethouder Eelke Kraaijeveld (rechts) van Gorinchem met onder andere de energietransitie in zijn portefeuille schakelt met Lennard Seriese, sr. accountmanager energietransitie.