Kerncijfers en kengetallen 2019

Beter netbeheer

Investeringen (mln)

646

607

Uitvalduur

Elektriciteit (in min.)

20

17

Gas (in sec.)

87

69

Klanttevredenheid

Cijfer 8 of hoger

71%

69%

Leveringsbetrouwbaar-

heid (in %)

99,9962

99,9968

Energietransitie mogelijk maken

Groei aantal laadpunten

Elektrisch rijden

4.961

1.238

Snelladers

91

82

Slimme meter

Aantal aanbiedingen

317.987

377.906

Slimme meters geplaatst (in %)

81,9

80,6

Aantal nieuwbouw-woningen aardgasvrij

80%

56%

Groei vermogen zonnepanelen

T.o.v. 2018 in Zuid-Holland en Utrecht

53%

49%

Duurzame bedrijfsvoering

Veiligheid LTIR

Aantal bedrijfsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren

2,19

3,00

Veiligheid RIF

Aantal arbeidsongevallen per 200.000 gewerkte uren

1,00

1,00

Medewerkertevreden-
heid

Bevlogenheid

7,5

Betrokkenheid

7,5

7,8

7,8

CO2-uitstoot

Interne bedrijfsvoering in ton

13.344

15.352

Financieel resultaat

Bedrijfsopbrengsten (mln)

1.234

€1.286

Balanstotaal (mln)­

7.289

6.991

Solvabiliteit­

44,9%

43,3%

Kengetallen Stedin Groep

Eenheid

2019

2018

2017

Financiële cijfers

Bedrijfsopbrengsten

mln

1.234

1.286

1.194

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

mln

646

607

494

Balanstotaal

mln

7.289

6.991

6.551

Resultaat na belastingen

mln

325

118

423

Solvabiliteit

%

44,9

43,3

43,3

Operationele kengetallen

Aansluitingen elektriciteit grootgebruik

aantal

18.912*

22.692

21.786

Aansluitingen elektriciteit kleingebruik

aantal

2.283.563

2.263.009

2.256.608

Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit

GWh

19.957

21.330

21.893

Lengte elektriciteitskabels

km

56.140

55.604

55.191

Lengte aangelegde elektriciteitskabels

km

1.034

806

611

Aansluitingen gas grootverbruik

aantal

9.633*

10.761

10.852

Aansluitingen gas kleinverbruik

aantal

2.111.038

2.104.174

2.108.397

Getransporteerde hoeveelheid gas

mln. m3

4.651

4.852

4.865

Lengte gasleidingen

km

28.216

28.190

28.137

Lengte aangelegde gasleidingen

km

221

250

210

Storingen middenspanning met onderbreking

aantal

519

433

390

Personeel

Medewerkers (intern) per jaareinde

aantal

4.346

4.470

4.488

Medewerkers (extern) per jaareinde

aantal

804

1.059

1.004

FTE's (intern) per jaareinde

aantal

4.213

4.339

4.365

FTE's (extern) per jaareinde

aantal

700

791

750

Ziekteverzuim

%

4,8**

5,0

5,2

Mannelijke medewerkers

%

83

83

83

Vrouwelijke medewerkers

%

17

17

17

Veiligheid

Lost Time Injury Rate (LTIR)

ratio

2,19

3,00

4,88

Recordable Incident Frequency (RIF)

ratio

1,00

1,00

1,29

Uitval en onderbrekingen elektriciteit

Gemiddelde onderbrekingsduur MS/LS (CAIDI)

minuten

82

76

88

Onderbrekingsfrequentie MS/LS (SAIFI)

aantal

0,245

0,223

0,188

Jaarlijkse uitvalduur MS/LS (SAIDI)

minuten

20

17

16

Jaarlijkse uitvalduur HS/MS/LS (SAIDI)

minuten

21,0

18,3

16,6

Uitval en onderbrekingen gas

Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI)

minuten

270

122

78

Onderbrekingsfrequentie (SAIFI)

aantal

0,005

0,0094

0,0086

Jaarlijkse uitvalduur (SAIDI)

seconden

87

69

40

  1. * Afname veroorzaakt door verkoop Joulz Diensten
  2. * % verzuim 12 maanden

2019

2018

2017

Informatie over totale personeelsbestand

Aantal medewerkers Stedin Groep

4.346

4.470

4.488

Aantal medewerkers Stedin

3.672

3.665

3.185

Aantal medewerkers NetVerder

5

-

-

Aantal medewerkers Joulz Diensten

-

153

-

Aantal medewerkers Joulz (incl. Joulz Diensten)

-

-

648

Aantal medewerkers DNWG

669

652

655

Aantal medewerkers met een voltijds contract

Mannelijke medewerkers

3.403

3.517

3.539

Vrouwelijke medewerkers

357

385

396

Aantal medewerkers met een deeltijds contract

Mannelijke medewerkers

200

184

173

Vrouwelijke medewerkers

386

384

380

Aantal medewerkers met een vast contract

Mannelijke medewerkers

3.402

3.457

3.425

Vrouwelijke medewerkers

679

701

669

Aantal medewerkers met een tijdelijk contract

Mannelijke medewerkers

201

244

287

Vrouwelijke medewerkers

64

68

107

CAO / Niet-CAO

CAO

4.158

4.282

4.268

Niet-CAO

188

188

220

Diversiteit bestuur en medewerkersbestand

Jonger dan 25 jaar

66 (2%)

59 (1%)

59 (1%)

Tussen de 25 en 34 jaar

843 (19%)

872 (20%)

933 (21%)

Tussen de 35 en 44 jaar

1.056 (24%)

1.060 (24%)

1.000 (22%)

Tussen de 45 en 54 jaar

923 (21%)

1.005 (22%)

1.058 (24%)

55 jaar en ouder

1.458 (34%)

1.474 (33%)

1.438 (32%)

Aantal vrouwen in leidinggevende functie

60

64

58

Aantal mannen in leidinggevende functie

224

231

235