Resultaten

Samen met onze partners schakelen we om de beste resultaten te behalen voor onze klanten. Met de inzet van data en door digitalisering schakelen we ook steeds slimmer en sneller. In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten. We koppelen deze resultaten aan onze drie strategische speerpunten: Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken en Duurzame bedrijfsvoering.