Land- en tuinbouw

Hoewel het verzorgingsgebied van Stedin behoorlijk dichtbevolkt is, zijn er nog voldoende gebieden die in de categorie land- en tuinbouw vallen. Deze vragen om een eigen aanpak, omdat ze vaak te maken hebben met piekbelasting. Samenwerking is ook hier van belang.

Flexibel energieverbruik in de Zuidplaspolder

De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in de Zuidplas­polder fors gestegen. Hierdoor raakt het stroomnet van netbeheerder Stedin langzaamaan vol. Om in de toekomst nieuwe bedrijven en nieuwbouwwijken in het gebied van stroom te voorzien, bouwen we de capaciteit van het net uit. In 2023-2025 komt er een nieuw transformatorstation in de Zuidplaspolder. Om te zorgen dat in de tussentijd niet de maximale capaciteit van het net wordt bereikt, zoekt Stedin partijen die lokale bedrijven, tegen betaling, flexibel om laten gaan met hun energiegebruik. Het idee daarvan is dat de piekbelasting op het elektriciteitsnet over de dag wordt uitgesmeerd. Dit voorkomt overbelasting van het net. In augustus 2019 is de aanbesteding gestart voor de flexibilteitsmarkt, binnen het netgebied van Stedin.

GOPACS succesvol gestart

Netbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Enexis Groep, Rendo, Enduris en Westland Infra werken samen aan het energiemarktplatform GOPACS. Het is een stap om tekorten aan capaciteit in het elek- triciteitsnet (congestie) te verminderen en zo bij te dragen aan het betrouwbaar en betaalbaar houden van het Nederlandse elektriciteitsnet. Na een pilot in 2018 vonden dit jaar met succes de eerste transacties plaats. Deze hebben daadwerkelijk geleid tot het oplossen van congestie. Het plan is om In 2020 het platform verder uit te breiden met meer handelsmarkten om het aanbod van flexibiliteit te verhogen. In het Stedin-gebied zijn het vooral tuinders die als eerste klanten flexibiliteit leveren via het GOPACS-platform.

‘Tom Meewisse: Samen schakelen met Stedin is nodig om de toekomst klaar te maken voor het flexibel kunnen handelen in energie.’

Tom Meewisse directeur van Meewisse Roses schakelt samen met Jacqueline Fernandes - Van Lit, zijn accountmanager bij Stedin.