Mobiliteit

De groei van elektrisch vervoer gaat hard. In 2019 hebben we de aansluiting van 4.961 reguliere laadpunten en 91 snelladers voor elektrische auto's gerealiseerd. We voorzien dat deze aantallen de komende jaren nog meer stijgen. In 2025 rijden er naar verwachting in Nederland 1 miljoen elektrische voertuigen rond (personenauto's, vrachtauto's en bussen) en in 2030 zo’n 2 miljoen. In oktober 2019 werd de 500e elektrische bus ingezet en nu al rijdt 10% van alle bussen elektrisch. Busmaatschappijen moeten voor 2030 over zijn op zero-emissie.

Groei aantal reguliere laadpunten

Groei aantal snelladers

ElaadNL bestaat tien jaar

In samenwerking met de andere Nederlandse netbeheerders neemt Stedin deel in ElaadNL: het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van het slim laden van elektrische auto’s. Een aantal van onze medewerkers is er gedetacheerd en werkt zo aan een gezamenlijk antwoord op de vraag hoe we straks miljoenen elektrische auto’s probleemloos en duurzaam opladen binnen de mogelijkheden die het net biedt. Afgelopen september bestond het centrum 10 jaar. Een mijlpaal.

Op weg naar zero emissie bussen

Het aantal elektrische bussen in het Openbaar Vervoer (OV) stijgt razendsnel. In oktober 2019 werd de 500e elektrische bus ingezet waarmee de grens van 10% ruim gepasseerd is. Ook in het gebied van Stedin groeit het aantal snel. Zo kwamen er in 2019 in Dordrecht 37 elektrische bussen bij, in Zoetermeer en Delft 23 en eind 2019 voegen RET en Utrecht ieder nog 55 elektrische bussen toe. Deze groei brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor de netbeheerders. ElaadNL maakt zich er daarom sterk voor om netbeheerders vroeg aan tafel te krijgen, ook vóór de aanbesteding. Samen met concessieverleners wordt gewerkt aan een betere aanpak waarbij tijdig aansluiten en efficiënt benutten van elektriciteitsnetten hoog op de agenda staan. De urgentie is dan ook hoog, want het is de verwachting dat driekwart van de bussen in het OV al in 2025 elektrisch rijdt. In 2020 staan dan ook weer belangrijke onderwerpen op de agenda zoals de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en de energievoorziening rond knooppunten in het OV.

Samen schakelen/Innovatie:
Smart Solar Charging

Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: met het Stedin-innovatieproject Smart Solar Charging slaan we lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s op via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem (Vehicle2Grid). De auto wordt zo onderdeel van het energiesysteem. Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. De lokaal opgewekte energie wordt op een later moment, als de vraag en de prijs hoog zijn, vrijgegeven aan de wijk. Dit systeem wordt ook wel ‘bidirectioneel’ genoemd.

2019 stond in het teken van opschaling. Zo onthulde Koning Willem-Alexander op 21 maart 2019 de wereldprimeur van dit duurzame energie- en mobiliteitssysteem in de proeftuin in de Utrechtse woonwijk Lombok. Daarnaast bouwt Triodos Bank in Zeist momenteel het grootste bidirectionele laadplein ter wereld. Ook ontwikkelt de gemeente Utrecht dit jaar een bidirectioneel stadsnetwerk van 145 laadpalen aan de openbare weg. In oktober 2019 volgde tot slot ook het Utrecht Science Park: met 32 Smart Solar Charging laadpunten is de eerste campus ter wereld die bidirectioneel laden mogelijk maakt. 

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur, of kortweg NAL, geeft concreet vorm aan de uitdaging waar we voor staan: 1,8 miljoen laadpunten in 2030. Nu staan er circa 50.000 laadpalen in Nederland. Binnen de NAL is gekozen voor een regionale aanpak. Stedin wordt een belangrijke partner bij het opstellen van de regionale plannen in ons werkgebied. Zo wordt er steeds rekening gehouden met een evenwichtige belasting van het energienetwerk. In de NAL is specifiek een passage opgenomen over de uitrol van private laadinfra. Belangrijkste uitgangspunt is hierbij dat er eenduidige afspraken gemaakt moeten worden op welke wijze de semipublieke en private laadinfrastructuur, op bijvoorbeeld bedrijventerreinen en parkeergarages, bijdragen aan de publieke laadbehoefte.

Samen schakelen/Innovatie
Lokaal smart grid bij stadion ADO Den Haag

Bij het voetbalstadion van ADO Den Haag heeft Stedin samen met Scholt Energy een lokaal smart grid gerealiseerd. Het stadion heeft een bijzonder patroon van netbelasting: bij thuiswedstrijden een hoge piek en daar tussenin relatief laag. Bovendien heeft het stadion een fors zonnedak van 700 kWp dat op zonnige zomerdagen voor een flinke piek kan zorgen. Ook zijn er 30 laadpunten voor elektrische auto’s, waarvoor de gemeente Den Haag bij voorkeur de zonne-energie gebruikt.

Scholt Energy heeft bij leverancier Alfen een batterij van ruim 750 kWh bij het stadion geplaatst. A3 stakeholders op een evenementenlocatie zich vertalen in netbelasting.

Groei van het aantal laadpunten in ons verzorgingsgebied

Stedin Groep heeft in 2019 een aandeel van 39% van het landelijk aantal publieke en semi-publieke laadpunten en 30% van het landelijk aantal laadpunten voor snelladen.