Waar we in 2020 op inzetten

De energietransitie, de financiën en de uitdagingen op het vlak van capaciteitsmanagement zorgen ervoor dat we ons sterk moeten focussen. Alleen door focus én door samen te schakelen gaan we het werk voor elkaar krijgen. Daarom gaan we in 2020 onze activiteiten toespitsen op vier strategische initiatieven.

De vier strategische initiatieven:

1. System operator

Om energie te kunnen leveren aan klanten, moeten energiestromen worden voorspeld en gemanaged. Met een steeds groter aandeel van zon- en windenergie wordt dit steeds moeilijker. We worden steeds meer een ‘system operator’ die kijkt naar de energiestromen op systeemniveau, bijvoorbeeld rond congestie. Dat is een totaal andere insteek van netbeheer dan Stedin gewend is. Bovendien heeft deze beweging gevolgen voor de huidige én nieuwe rollen in de markt. Bijvoorbeeld voor TenneT, die nu de rol van systeemoperator op landelijk niveau vervult.

‘De rol van system operator is nodig, omdat netbeheer steeds meer capaciteitsmanagement wordt.’

Het oplossen van bijvoorbeeld congestie kan sneller door interactie met de omgeving: het beïnvloeden van de productie en het gebruik. Dat alles kan alleen op basis van goede interne en externe informatiestromen. Zowel voor analyse en voorspelling, als voor het managen van de capaciteit. In 2020 moeten we onze organisatie, processen, informatiestromen en applicaties hierop aanpassen.

2. Klantgericht aansluiten

In 2019 hebben we met dit initiatief gewerkt aan de organisatorische inrichting van productstraten. In 2020 gaan we hierin een stap verder en benutten we de in 2019 behaalde resultaten op het gebied van digitalisering en datamanagement. Datamanagement speelt een cruciale rol om voortdurend te kunnen verbeteren. En door digitalisering kunnen we ons werk sneller, efficiënter en goedkoper uitvoeren. Met kortere doorlooptijden, een hogere klanttevredenheid en lagere kosten.

3. Multidisciplinair

Hoe zorgen we ervoor dat onze klanten zo min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden? Een keer de straat open in plaats van meerdere keren. Dat is het doel van het programma ‘Multidisciplinair’.

We willen werkzaamheden onder de grond voor gas- en elektriciteit gezamenlijk plannen en combineren met werkzaamheden op het gebied van water en media, eventueel aangevuld met warmte en riolering. Deze werkwijze gaan we toepassen in het gehele Stedin-verzorgingsgebied, waarbij we ons in eerste instantie concentreren op de samenwerking met de drinkwaterbedrijven. Deze werkwijze levert een significante besparing op.

4. Duurzame energietransitie

In de periode 2019-2021 gaan we, onder regie van gemeenten en provincies, verder in gesprek. Door te zorgen dat we met de juiste mensen en de juiste inhoud aan tafel zitten, kunnen we beter de consequenties van keuzes inzichtelijk maken, onderbouwd advies geven en besluitvorming beïnvloeden. De vaardigheden, producten en diensten hiervoor gaan we in 2020 vanuit dit initiatief verder op- en uitbouwen.

‘Het initiatief duurzame energietransitie werkt als een aanjager van activiteiten, zodat de resultaten direct ingebed worden in de bedrijfsvoering.’