Jaaroverzicht 2019

1e kwartaal

18 januari - Stedin en kookbedrijf Kookers bieden Rotterdammers aan om, zonder dat het meer kost, over te stappen op inductiekoken. Stedin wil Rotterdammers stimuleren om van het aardgas af te stappen en zo bij te dragen aan de energietransitie.

27 januari – Bij een gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is de voorgevel van het pand ingestort en zijn meerdere woningen ernstig beschadigd. Een scheur in een gasleiding is de oorzaak van de explosie.

29 januari – Lancering platform GOPACS. Een initiatief van alle regionale netbeheerders en TenneT om te komen tot een betere afstemming van vraag en aanbod van elektriciteit om overbelasting van het net te voorkomen.

4 maart – Waterbedrijf Vitens en Stedin ondertekenen een convenant. Samen werken in de ondergrond geeft minder overlast voor klanten en levert een kostenbesparing op.

13 maart - Joulz wordt verkocht aan 3i Infrastructure, een krachtige nieuwe eigenaar. De werkgelegenheid voor de circa 150 medewerkers blijft behouden.

2e kwartaal

3 mei– Om stroomstoringen en onveilige situaties tijdens tuinonderhoud te voorkomen, lanceren de netbeheerders de campagne Veilig graven.

20 juni – NetVerder is een nieuwe naam bij Stedin Groep. Hieronder vallen de activiteiten gericht op energie-infrastructuren, anders dan aardgas en elektriciteit. In juli gaat NetVerder samenwerken met woningcorporaties en de gemeente Delft om daar een warmtenet aan te leggen.

25 juni – In Rozenburg (ZH) zijn voor de allereerste keer in Nederland bestaande huizen verwarmd op 100% waterstof.

28 juni- Het door het kabinet gepresenteerde Klimaat­akkoord krijgt unaniem steun van de Nederlandse netbe­heerders. Zij onderschrijven het doel van het akkoord en hebben zorgen over de praktische uitdagingen die daarbij komen kijken, zeker gezien de problemen rondom een tekort aan netcapaciteit.

3e kwartaal

10 juli – De Rotterdamse wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) reikte het 1.500e mbo-diploma uit aan de examenklassen van de Bedrijfsschool van Stedin. Een groep van 169 studenten kreeg een mbo-diploma. Deze monteurs werken nu in Rotterdam en omgeving aan de energietransitie.

5 september - Stedin en onderzoeksinstituut Kiwa hebben onderzocht hoe het gasnet van Stad aan ’t Haringvliet stapsgewijs van aardgas over kan gaan op groene waterstof. Het waterstof wordt dan gebruikt om de 600 huizen in het dorp mee te verwarmen. Hiervoor kan het bestaande gasnet van Stedin worden gebruikt en hoeft geen nieuw net te worden aangelegd.

10 september- Zeeland heeft een primeur met het tot stand komen van de eerste Regionale Energiestrategie (RES). Geen enkele andere regio is al zo ver. Er is veel waardering voor het proces. De netbeheerders (waaronder Enduris) en de vele stakeholders hebben via sectortafels hun bijdrage geleverd.

16 september - In de wijk Hoog Dalem in Gorinchem zijn huizen ingericht met slimme apparatuur die actief stuurt op de zelf opgewekte energie en het energieverbruik. Met elkaar probeert men zo de eigen lokaal opgewekte energie te verbruiken, door energie onderling uit te wisselen.

30 september - In september is de 10.000e aansluiting aangevraagd voor een gasloze nieuwbouwwoning. Totaal was in het derde kwartaal 92% van alle nieuwbouwwoningen in het verzorgingsgebied van Stedin gasloos. Een nieuw record, want in het tweede kwartaal was dat nog 79%.

4e kwartaal

10 oktober– De verzwaring van het elektriciteitsnet in de Rotterdamse haven kan efficiënter en goedkoper. Dat is de uitkomst van een studie van het Havenbedrijf Rotterdam, Stedin en TenneT naar de gevolgen van de energietransitie. De vraag naar (groene) elektriciteit vanuit de Rotterdamse industrie neemt de komende decennia fors toe.

14 oktober – Minister Koolmees bracht een bezoek aan Stedins Bedrijfsschool. Hier werd hij rondgeleid door CEO Marc van der Linden. Hij bezocht een les van statushouders die in opleiding zijn bij Stedin en besprak Stedins plannen van Een Leven Lang Leren. Ook testte hij zijn technische vaardigheden in het schakelcentrum.

18 oktober– Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Hierin worden voor de wijken in de gemeente alternatieven voor aardgasvrij verwarmen en koken beschreven. Een informatiepakket helpt gemeenten bij het inplannen van deze aardgasvrije wijken.

25 oktober– De vraag naar elektrische oplaadpunten voor auto's verdubbelt de komende tijd. Stedin werkt in Utrecht, Den Haag en Rotterdam samen met de gemeente en de exploitant van de laadpalen aan een efficiënte ‘1-arbeidsgang’-werkwijze. Zo worden laadpalen snel en tegen lagere kosten geplaatst.

6 november -De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen geeft financiële ondersteuning aan het project ‘GreenPort Brouwershaven’. Dit wordt de eerste Zeeuwse haven waar elektrische schepen kunnen laden met duurzame energie.

11 november - Stedin Groep geeft eerste groene obligatie uit. De 500 miljoen euro die hierdoor ter beschikking komt is gekoppeld aan investeringen die Stedin Groep doet in duurzame projecten. De uitgifte van de groene obligatie past goed in de strategie van Stedin Groep om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving.

21 november - Stedin en de andere regionale netbeheerders bieden de ligging van hun elektriciteitsnet aan als open data op hun websites. Zo kunnen partijen keuzes maken voor de realisatie van bijvoorbeeld zonneparken of nieuwbouwwijken en in de oriëntatiefase van projecten sneller stappen zetten.

2 december- Nieuwsuur maakt een item over waarom de kosten van het beheer van het elektriciteitsnet in de toekomst steeds verder oplopen. Namens Netbeheer Nederland schuift Stedin CEO Marc van der Linden aan tafel en legt uit dat de energietransitie geld kost: 'Het is een politieke keuze hoe we die kosten willen verdelen’.

Samen schakelen

In dit jaarverslag brengen we klanten, stakeholders en medewerkers van Stedin in beeld die samen schakelen op weg naar een duurzame energie­voorziening. Op de cover ziet u van links naar rechts en van boven naar beneden de volgende personen:

  • Eelke Kraaijeveld, Wethouder Gorinchem met onder andere de energietransitie in zijn portefeuille
  • Lennard Seriese, Sr. Accountmanager Energietransitie Stedin Netbeheer
  • Tom Meewisse, Directeur Meewisse Roses
  • Jacqueline Fernandes - van Lit, Accountmanager Stedin Netbeheer
  • Ans Groenewegen, Strategisch Omgevingsmanager Dunea Duin & Water
  • Mustafa Karapinar, Slimme Meter Monteur Stedin Netbeheer
  • Henk van den Berg, Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam
  • Gijs Lambooij, Strategisch Omgevingsmanager Stedin Netbeheer
  • Daan Verbaan, Systeemanalist Energievoorziening ProRail
  • Gino de Windt, Accountmanager Stedin Netbeheer