Voorwoord

2019 kenmerkt zich als een jaar waarin we bij Stedin Groep veel hebben geschakeld. Schakelen tussen de belangen van verschillende stakeholders, slim switchen van de rol van uitvoerder naar die van partner in de energietransitie, van gas naar nieuwe warmtebronnen en van techniek als uitgangspunt naar klant/partner als uitgangspunt. De spanning tussen het investeren in de energietransitie èn financieel gezond blijven. En als er een storing is, hebben we de flexibiliteit om linksom of rechtsom te schakelen naar de gewenste situatie.

Schakelen staat voor verandering, voor het luisteren naar onze klanten en omgeving en voor ons vermogen om ons aan de eisen en wensen van onze omgeving aan te passen. Dat schakelen doen we bij voorkeur samen met onze klanten, partners en andere stakeholders. In het jaarverslag vertellen we over al deze ontwikkelingen. Over hoe we onze rol in de energietransitie hebben verstevigd en over de positieve impact die Stedin heeft op de maatschappij en de negatieve impact die wij willen beperken.

In 2019 hebben we stappen gezet om onze missie, visie en strategie nog meer handen en voeten te geven. Een belangrijk voorbeeld is de verkoop van Joulz aan 3i Infrastructure in mei dit jaar. Deze verkoop sluit aan bij onze strategie waarbij we ons richten op onze kerntaken. En paste ook bij de doelstelling om financieel gezond te blijven. Door deze verkoop hebben we onze balans weten te versterken. De werkgelegenheid voor 150 medewerkers is behouden en Joulz heeft een krachtige eigenaar gekregen.

Ook zien we dit jaar een verdere toename van efficiency en van focus op de klant. De zakelijkheid in de organisatie neemt toe, in de positieve zin van het woord: we sturen op resultaten en proberen onszelf te verbeteren. We doen meer en beter werk met minder mensen. De integratie met DNWG verloopt goed en we werken intensiever samen met waterbedrijven. Door samen met waterbedrijven op te trekken, maken we maar één keer de grond open en besparen we kosten.

Dit jaar werd ook het Klimaatakkoord ondertekend. Omdat de toename van duurzame energieopwekking nu al gevolgen heeft voor het energienet, hebben netbeheerders maatregelen in het akkoord laten opnemen om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Netbeheerders willen verzwaringen van het elektriciteitsnet tijdig kunnen uitvoeren en slimmer gebruik maken van het bestaande net. Er is veel werk te doen en we moeten de komende jaren flink investeren om de doelen te bereiken, terwijl de inkomsten minder hard meegroeien. Ook moeten er nog allerlei zaken duidelijker worden, met name rond de wet- en regelgeving. Ondanks de uitdagingen, doen we er alles aan om de energietransitie mogelijk te maken.

Het dieptepunt voor Stedin dit jaar was de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. De klap van die zondag in januari dreunt bij veel mensen nog na. Tegelijker­tijd zien we dat juist op dat soort momenten de kracht van Stedin naar voren komt. Vaak zijn we als bedrijf onzichtbaar – en dat moet ook – maar in een crisissituatie staat iedereen paraat om te helpen, welk uur van de dag het ook is.

Dit zijn allemaal voorbeelden van samen schakelen. We geloven in samen. Sterker nog, we geloven dat we de opgave waar we voor staan alleen samen kunnen waarmaken. Samen met onze klanten, onze aandeelhouders, onze partners en natuurlijk met onze medewerkers.

In 2020 blijft de klimaatverandering een grote drijfveer voor de energietransitie en de taak die Stedin daarin heeft. We omarmen technische en innovatieve mogelijkheden en rich­ten ons op onze klanten. Het zal van ons allemaal veel vergen om de grote veranderingen door te voeren, maar het kan, daar zijn we van overtuigd. Zolang we het maar samen doen.

Raad van bestuur

Marc van der Linden
Danny Benima
Judith Koole
David Peters

Op het moment van publicatie van dit jaarverslag over 2019 zijn er verregaande maat­regelen genomen in de strijd tegen het coronavirus.

De energie-infrastructuur is vitaal voor onze maat­schappij. Ook in deze situatie nemen we alle nodige maatregelen om ons elektriciteits- en gasnet zo betrouwbaar te houden als altijd. Meer over de impact van de coronacrisis leest u in het hoofdstuk 'Gebeurtenissen na balansdatum'.