Financieel, economisch

Materieel onderwerp

1Economische, financiële prestatie

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Stedin Groep heeft een publieke taak. Wij gaan verstandig en efficiënt met ons maatschappelijk kapitaal om. Een financieel gezonde Stedin Groep heeft de nodige slagkracht om de energietransitie te faciliteren.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Onzekerheid langetermijn financiering

KPI

Target 2019

Realisatie 2019

Target 2020

Waar leest u meer over dit onderwerp?

FFO / Nettoschuldpositie

≥ 12%

12,3%

≥ 12%

Resultaten:

Governance:

Solvabiliteit

40%

44,9%

40%

Efficiency / besparing (begroot)

Capex* 10 mln
Opex 9 mln

14 mln
8,4 mln

26 mln (Capex en Opex)

  1. * Capex zijn Capital Expenditures, de kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling en levering van onze producten en diensten. Opex zijn de Operating Expenditures, dat zijn operationele kosten ten behoeve van onze bedrijfsvoering.

Materieel onderwerp

2Investeren in infrastructuur

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Wij vinden het van belang dat de energietransitie tegen de laagste maat­schappelijke kosten wordt gerealiseerd. Wij toetsen de investeringen aan de doelstelling van een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Onzekerheid langetermijn financiering, Onvoldoende aansluit­- en transportcapaciteit

KPI

Target 2019

Realisatie 2019

Target 2020

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Investeringen in toekomstbestendige energie infrastructuur

650 mln

646 mln

669 mln

Strategie Stedin Groep Resultaten:

Realisatiegraad Slimme meter

≥ 80% van aanbiedingen

82% van aanbiedingen

≥ 80% van aanbiedingen

Governance:

Aantal aanbiedingen Slimme meter

369.400*

317.987

Aanbieding slimme meter bij 100% populatie

  1. * In de loop van 2019 bijgesteld naar 332.800 aanbiedingen

Materieel onderwerp

3Verandervermogen organisatie

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Onze omgeving vraagt flexibiliteit, een wendbare organisatie en het continu ontwikkelen van ons talent en vakmanschap. Dit vraagt om leiderschap.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Wendbaarheid van de organisatie

KPI

Target 2019

Realisatie 2019

Target 2020

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Leiderschapsprogramma

Afronden en doorontwikkelen leiderschapsprogramma

Gerealiseerd:
60 deelnemers leiderschaps­programma, 8 deelnemers executive leiderschaps­programma, 162 deelne­mers Kickforward sessies

100% van de compete­n­ties in het leiderschaps­profiel zijn uitgewerkt in een 4-puntschaal voor gewenst gedrag.

In tweejarig programma voor leidinggevenden hierover bereiken we 50% van de leidinggevenden.

75% van de leidinggeven­den bereiken we met 2 Kickforward sessies voor alignment.

Resultaten:

Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering