Klimaat, natuur en milieu

Materieel onderwerp

14Bijdragen aan de energietransitie

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Door te innoveren en met partners samen te werken, maken we de energie­transitie mogelijk. Ook zorgen we dat onze netten tijdens de energietransitie geschikt zijn en blijven voor het transport van energie. We faciliteren stakeholders met netinformatie. Ook wil Stedin zoveel mogelijk verduurzamen.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Verliezen communicatienetwerk, Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit
K: Stakeholders en klanten meer regie laten krijgen

KPI

Target 2019

Realisatie 2019

Target 2020

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Realisatiegraad Slimme meter

≥ 80% van aanbiedingen

82% van aanbiedingen

≥ 80% van aanbiedingen

Resultaten:

Governance:

CO2-uitstoot op interne bedrijfsvoering

-9%

-13%

-9%

Compensatie netverlies elektriciteit

100%

100%

100%

Materieel onderwerp

15Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Stedin Groep wil haar keten zo veel mogelijk verduurzamen. Daarom zijn we met onze leveranciers in gesprek over onderwerpen als kinderarbeid, mensenrechten, corruptie, gebruik van duurzame materialen, herkomst van grondstoffen, circulariteit en het vergroenen van netverliezen.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

K: Strategische leveranciersrelaties

KPI

Target 2019

Realisatie 2019

Target 2020

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Circulair inkopen:

  • Grondstoffenpaspoort aanwezig bij aan- besteding primaire assets


100%


100%


100%

Resultaten:

Governance:

  • Inkoopvolume primaire assets inzichtelijk via grondstoffenpaspoorten

> 18%

63,7%

100%

Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering