Stakeholders en materialiteit

In 2019 hebben wij onze materialiteitstoets van 2018 herijkt. Dit heeft geresulteerd in onderstaand overzicht van 15 materiële onderwerpen. Deze hebben een directe relatie met onze strategie, ons sturingskader en ons risicomanagement.

De onderstaande materialiteitsmatrix laat zien hoe belangrijk deze onderwerpen zijn voor ons en voor onze stakeholders.

Met de volgende stappen zijn we gekomen tot de keuze van de materiële onderwerpen en de vaststelling van de materialiteitsmatrix van 2019:

  1. De materiële onderwerpen zijn in 2019 opnieuw door de Raad van Bestuur beoordeeld en geprioriteerd. Dit heeft tot 15 in plaats van 16 materiële onderwerpen geleid. Het vorig jaar gepresenteerde materiële onderwerp 'Betrouwbaarheid energievoorziening, beschikbaarheid net' is in 2019 vervallen. Dit onderwerp heeft een grote overeenkomst met 'Leveringszekerheid' en ook dezelfde Key Performance Indicator (KPI). 'Inkoopactiviteiten verduurzamen' is aangepast naar 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten' omdat dit onze ambitie op dit gebied beter verwoord. De Raad van Bestuur is naast de jaarlijkse selectie van onderwerpen verantwoordelijk voor sturing en beheersing hierop. Dit gebeurt met rapportages op de vastgestelde KPI's met een eigen frequentie (maandelijks, per kwartaal en halfjaar).
  2. De Raad van Commissarissen heeft vervolgens de keuze en prioritering van de materiële onderwerpen besproken en bekrachtigd.
  3. In een schriftelijk onderzoek hebben we aan vertegenwoordigers van onze stakeholdergroepen gevraagd om bij de 15 materiële onderwerpen te bepalen welke impact ze hebben op hun bedrijfsvoering. Ook konden zij nieuwe materiële onderwerpen toevoegen. Op deze manier bepalen zij aan welke onderwerpen wij in elk geval in ons jaarverslag aandacht moeten besteden. We hebben de volgende stakeholdergroepen bepaald:
    • Intern: de leden van de Ondernemingsraad en de Toekomstmakers (onze trainees);
    • Extern: zakelijke klanten, ons klantenpanel, aandeelhouders, lokale omgeving/communities, overheid en toezichthouders, leveranciers, energieketen, NGO's, investeerders en rating agencies en partners. In totaal hebben 361 stakeholders aangegeven wat de impact van elk onderwerp is.
  4. Het resultaat van zowel de prioritering door Stedin als de prioritering door onze stakeholders is terug te zien in de materialiteitsmatrix in dit hoofdstuk. In de Connectiviteits­tabel laten we de samenhang zien tussen de materiële onderwerpen en onze strategie, risico's, onze KPI's en doelstellingen.