Netto-omzet

x 1 miljoen

2020

2019

Transport- en aansluitdienst Elektriciteit

726

742

Transport- en aansluitdienst Gas

316

308

Meetdienst

81

55

Infradiensten en overige

93

115

Totaal

1.216

1.220

De netto-omzet over 2020 is met 4 miljoen gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de verkoop van Joulz Diensten in 2019. Joulz Diensten droeg in 2019 voor een periode van 4 maanden 16 miljoen bij aan de omzet. Daarnaast zijn de gereguleerde opbrengsten grootverbruik gedaald ten opzichte van 2019 door een afname van piekvermogen en - volumes met name als gevolg van Covid-19.

Hier tegenover staat een hogere omzet in het meetdomein voor circa 26 miljoen als gevolg van hogere meettarieven. De meettarieven 2019 bevatten een grotere component terugbetaling overwinsten. De resterende terug te betalen overwinsten in toekomstige tarieven worden toegelicht in 29 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. Bij Stedin is het aantal aansluitingen kleinverbruik voor zowel gas als elektriciteit gestegen.