Energietransitie mogelijk maken

De energietransitie vraagt van ons dat we het hele energiesysteem overzien. We hebben enorme stappen gezet, bijvoorbeeld rond het verslimmen van onze netten en het aangaan van de dialoog met onze omgeving. Tegelijkertijd is er nog veel te doen. Het vraagt van ons vitaal vakwerk om onze doelen te realiseren.

Vijf klimaattafels

In dit hoofdstuk houden we de thema’s aan van het Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving, Industrie, Mobiliteit, Landbouw en Elektriciteit.