Wat hebben we geleerd

2020 was een bewogen jaar met veel onverwachte gebeurtenissen, maar bovenal een jaar waarin we veel hebben geleerd op weg naar het realiseren van onze strategie.

Beter netbeheer

We zijn continu aan het onderzoeken hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Initiatieven zoals Klantgericht Aansluiten en Multidisciplinair geven invulling aan hoe we het netbeheer beter, makkelijker, goedkoper en slimmer willen maken. Hiervoor moeten we soms integraal en fundamenteel anders naar een keten durven kijken. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe strategische initiatief Efficiënte Storingsketen. We weten ook dat bovengenoemde initiatieven grote veranderingen zijn en dat het tijd kost om het idee te doorleven, de verandering te absorberen en ook daadwerkelijk te implementeren. Heel belangrijk hierbij is consistente aansturing en afstemming met interne en externe stakeholders die we erbij betrekken.

Energietransitie mogelijk maken

We weten steeds beter hoe wij als Stedin Groep een bijdrage leveren aan de energietransitie. Data wordt steeds belangrijker in een dynamisch energiesysteem met veel partijen. We hebben het afgelopen jaar geleerd dat we nog een belangrijke stap kunnen maken in de kwaliteit van onze data, zodat we betrouwbaar onze netten kunnen doorrekenen en betere prognoses kunnen maken. De strategische initiatieven System Operator en Duurzame Energietransitie richten zich op het verbeteren van data en prognoses zodat we uiteindelijk meer regie hebben over het energiesysteem. Hierbij is data op meerdere manieren te interpreteren. Enerzijds gaat het over data in onze systemen, zoals het vermogen van een bepaalde transformator, of een goede configuratie van een transformator in ons systeem. Een andere belangrijke databron voor onze prognoses is de actuele situatie bij onze klanten en stakeholders. Zo zagen we in 2020 dat de aandacht bij gemeenten vooral lag op de Regionale Energiestrategie en we verwachten dat deze in 2021 verschuift naar de Transitie Visie Warmte (TVW). We zien dat wijkaanpakken ons enorm helpen om te leren en deze lessen in te kunnen zetten. Tegelijkertijd zien we wel dat het verduurzamen van wijken een weerbarstig onderwerp blijft, waar grote successen langer op zich laten wachten.

Duurzame bedrijfsvoering

2020 was een bewogen jaar, met name door Covid-19. Wendbaarheid is hierbij een belangrijke kracht gebleken. We hebben geleerd hoe goed we met alle stakeholders als één team kunnen samenwerken aan een gezamenlijk doel. Er is snel, flexibel en vol vertrouwen gewerkt tijdens deze crisis. Dit geeft direct ook een kans voor andere vraagstukken. Hoe kunnen we deze krachten inzetten bij andere complexe vraagstukken zoals bijvoorbeeld de energietransitie of digitalisering? We merken dat de energietransitie vraagt dat we flexibeler meebewegen met de ontwikkelingen en de vragen van onze klanten. Met de jaarplancyclus die we nu hebben, zijn we onvoldoende in staat om de dynamiek van de energietransitie op te vangen en de inzet van onze mensen daarop af te stemmen. Daarom ontwikkelen we een kwartaalproces, dat ons in staat stelt flexibeler om te gaan met veranderingen en we onze medewerkers beter kunnen inzetten.