Kerncijfers en kengetallen 2020

Beter netbeheer

Investeringen (mln)

620

646

Uitvalduur

Elektriciteit (in min.)

26

20

Gas (in sec.)

26

87

Klantgemak

Vanwege een in 2020 nieuw geïntroduceerde meet­methodiek zijn de cijfers van 2019 en eerder niet vergelijkbaar.

74%

Leveringsbetrouwbaar-

heid (in %)

99,9951

99,9962

Energietransitie mogelijk maken

Elektrisch rijden

Groei aantal kleinverbruik

aansluitingen

1.912

1.237

Slimme meter

Aantal aanbiedingen

178.077

317.987

Slimme meters geplaatst (in %)

89,2

81,9

Aantal nieuwbouw-woningen aardgasvrij

92%

80%

Groei vermogen zonnepanelen

T.o.v. 2019 in Zuid-Holland en Utrecht

48%

53%

Duurzame bedrijfsvoering

Veiligheid LTIR

Aantal bedrijfsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren

0,40

2,19

Veiligheid RIF

Aantal arbeidsongevallen per 200.000 gewerkte uren

0,70

1,00

Medewerkertevreden-
heid

Bevlogenheid

8,0

Betrokkenheid

7,5

8,1

7,8

One Planet CO2-uitstoot

Bedrijfsvoering in ton (2019 excl. netverlies gas / 2020 incl. netverlies gas)

53.258

12.966

Financieel resultaat

Bedrijfsopbrengsten (mln)

1.229

€1.234

Solvabiliteit­

43,0%

44,9%

Balanstotaal (mln)­

7.572

7.289

FFO/Netto schuldpositie­

12,0%

12,3%

Kengetallen Stedin Groep

Eenheid

2020

2019

2018

2017

Financiële cijfers (ontleend aan onze jaarrekeningen)

Bedrijfsopbrengsten

mln

1.229

1.234

1.286

1.194

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

mln

620

646

607

494

Balanstotaal

mln

7.572

7.289

6.991

6.551

Resultaat na belastingen

mln

42

325

118

423

Solvabiliteit

%

43,0*

44,9

43,3

43,3

Operationele kengetallen

Aansluitingen elektriciteit grootverbruik

aantal

19.379

18.912

22.692

21.786

Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik

aantal

2.303.313

2.283.563

2.263.009

2.256.608

Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit

GWh

20.171

21.100**

21.330

21.893

Lengte elektriciteitskabels

km

56.854

56.140

55.604

55.191

Lengte aangelegde elektriciteitskabels

km

852

1.034

806

611

Aansluitingen gas grootverbruik

aantal

9.556

9.633

10.761

10.852

Aansluitingen gas kleinverbruik

aantal

2.111.265

2.111.038

2.104.174

2.108.397

Getransporteerde hoeveelheid gas

mln. m3

4.365

4.651

4.852

4.865

Lengte gasleidingen

km

28.206

28.216

28.190

28.137

Lengte aangelegde gasleidingen

km

197

221

250

210

Storingen middenspanning met onderbreking

aantal

523

519

433

390

Personeel

Medewerkers (intern) per jaareinde

aantal

4.276

4.346

4.470

4.488

Medewerkers (extern) per jaareinde

aantal

709

804

1.059

1.004

FTE's (intern) per jaareinde

aantal

4.127

4.213

4.339

4.365

FTE's (extern) per jaareinde

aantal

607

700

791

750

Ziekteverzuim

%

4,2

4,8

5,0

5,2

Mannelijke medewerkers

%

83

83

83

83

Vrouwelijke medewerkers

%

17

17

17

17

Veiligheid

Lost Time Injury Rate (LTIR)

ratio

0,40

2,19

3,00

4,88

Recordable Incident Frequency (RIF)

ratio

0,70

1,00

1,00

1,29

Uitval en onderbrekingen elektriciteit

Gemiddelde onderbrekingsduur MS/LS (CAIDI)

minuten

112

82

76

88

Onderbrekingsfrequentie MS/LS (SAIFI)

aantal

0,231

0,245

0,223

0,188

Jaarlijkse uitvalduur MS/LS (SAIDI)

minuten

26

20

17

16

Jaarlijkse uitvalduur HS/MS/LS (SAIDI)

minuten

26,7

21,0

18,3

16,6

Uitval en onderbrekingen gas

Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI)

minuten

75

270

122

78

Onderbrekingsfrequentie (SAIFI)

aantal

0,006

0,005

0,0094

0,0086

Jaarlijkse uitvalduur (SAIDI)

seconden

26

87

69

40

  1. * Eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door balanstotaal, gecorrigeerd voor de verwachte dividenduitkering, ontvangen aansluitbijdragen en vrije liquide middelen.
  2. * In 2019 is foutief 621 GWh voor Enduris opgenomen. Dit is 1.764 GWh

2020

2019

2018

2017

Informatie over totale personeelsbestand

Aantal medewerkers Stedin Groep

4.276

4.346

4.470

4.488

Aantal medewerkers Stedin

3.652

3.672

3.665

3.185

Aantal medewerkers NetVerder

5

5

-

-

Aantal medewerkers Joulz Diensten

-

-

153

-

Aantal medewerkers Joulz (incl. Joulz Diensten)

-

-

-

648

Aantal medewerkers DNWG

619

669

652

655

Aantal medewerkers met een voltijds contract

Mannelijke medewerkers

3319

3.403

3.517

3.539

Vrouwelijke medewerkers

363

357

385

396

Aantal medewerkers met een deeltijds contract

Mannelijke medewerkers

217

200

184

173

Vrouwelijke medewerkers

377

386

384

380

Aantal medewerkers met een vast contract

Mannelijke medewerkers

3.323

3.402

3.457

3.425

Vrouwelijke medewerkers

667

679

701

669

Aantal medewerkers met een tijdelijk contract

Mannelijke medewerkers

213

201

244

287

Vrouwelijke medewerkers

73

64

68

107

CAO / Niet-CAO

CAO

4.092

4.158

4.282

4.268

Niet-CAO

184

188

188

220

Diversiteit bestuur en medewerkersbestand

Jonger dan 25 jaar

76 (2%)

66 (2%)

59 (1%)

59 (1%)

Tussen de 25 en 34 jaar

908 (21%)

843 (19%)

872 (20%)

933 (21%)

Tussen de 35 en 44 jaar

1.060 (25%)

1.056 (24%)

1.060 (24%)

1.000 (22%)

Tussen de 45 en 54 jaar

908 (21%)

923 (21%)

1.005 (22%)

1.058 (24%)

55 jaar en ouder

1.324 (31%)

1.458 (34%)

1.474 (33%)

1.438 (32%)

Aantal vrouwen in leidinggevende functie

64

60

64

58

Aantal mannen in leidinggevende functie

224

224

231

235

Vitaal vakwerk: Collin Goedegebure

Collin Goedegebure is technicus/opzichter bij DNWG. Wat betekent het thema vitaal vakwerk voor hem? ‘We houden elkaar ook in de gaten, het is niet fijn om een collega te zien die overwerkt is.’

>Wat maakt jouw werk van vitaal belang? Met andere woorden, waarom is jouw werk belangrijk voor de organisatie en maatschappij?

‘Als technicus/opzichter verricht ik met mijn team onderhoud en inspecties aan hoogspanningsinstallaties. We verhelpen storingen, stellen werkplannen op en houden veiligheidstoezicht. Veel in Zeeland, maar de laatste tijd ook steeds meer richting het Rotterdamse. Het is een heel brede baan. Als wij ons werk niet doen, is de kans op storingen veel groter. Dan gaat het licht uit.’

>Waaraan herken je de vakman/vrouw in jouw vakgebied?

‘Natuurlijk herken je ons direct aan de bedrijfsauto’s en de kleding die we aan hebben. Dan weet je al dat het een vakman is. Echte toppers zijn voor mij de collega’s die al lang in het vak zitten, die 9 van de 10 keer je vraag goed kunnen beantwoorden. We noemen die hier ook wel “onze wandelende encyclopedieën”.’

>Hoe heb je gewerkt tijdens de lockdown? Wat was er anders dan normaal en hoe heb jij dat ervaren?

‘Ik heb geen dag stil gezeten. We werken wel in kleinere groepen en de administratie doe ik vanuit huis. Maar voor de rest heb ik er weinig last van gehad op mijn werk, privé des te meer. De voetbal was gestopt, de fitness ging dicht, ik ga graag uit eten met mijn vriendin – dat kon ook niet. En mijn zonvakantie naar Tenerife ging ook niet door. De Veluwe was ook mooi, hoor, maar jammer vond ik het wel.’

>Hoe zorg je ervoor dat jij zelf vitaal/gezond blijft?

‘Ik sport voldoende en zorg voor gevarieerde voeding. Ik vind het belangrijk om de balans tussen werk en privé goed te houden. Het is goed om je werk niet mee naar huis te nemen en om tijdig verlof te nemen. We houden elkaar ook in de gaten, het is niet fijn om een collega te zien die overwerkt is.’

>Waar haal je de meeste voldoening uit in je werk, met andere woorden, hoe houdt jouw werk jou vitaal?

‘Ik heb heel leuk werk, heel afwisselend en de sfeer is prettig. Ik kom overal, mag werken met goede gereedschappen, de begeleiding is goed en er zijn volop doorgroeimogelijkheden. De ene dag werk ik aan de administratie, de volgende dag los ik een storing op en ben ik lekker veel buiten. De combinatie is top.’