Risicomanagement

Het managen van risico's en kansen voor het realiseren van (strategische) doelen is een belangrijke lijn­verant­woor­delijkheid. De risico's en kansen zijn dan ook integraal onderdeel van de jaarplancyclus. In 2020 zijn die nog concreter geworden in alle afdelingsplannen. Deze aanpak draagt ertoe bij dat Stedin Groep doelgericht omgaat met onzekerheden (risico's en kansen) bij het realiseren van haar doelstellingen.