Jaaroverzicht 2020

1e kwartaal

9 januari - Het gerenoveerde regiokantoor van Stedin in Delft wordt heropend. Na twee jaar renoveren is het pand toe­komstklaar met een moderne klimaatinstallatie, geïsoleerde gevels, HR ++ dubbelglas, ledverlichting, laadpalen voor elektrische auto's en een zonnedak. Het kantoor heeft nu een energielabel A.

31 januari - Netbeheerders Stedin, Enexis, Liander en KPN NetwerkNL tekenen een overeenkomst om samen graaf­schade te voorkomen bij de aanleg van het glasvezelnetwerk. 13,5% van de storingen in het verzorgingsgebied van Stedin worden veroorzaakt door graafschade.

14 februari - Stedin en Enduris presenteren het Openingsbod Warmtetransitie aan gemeenten in hun verzorgingsgebied. De informatie die deze dienst levert, ondersteunt gemeenten bij hun keuze voor een toekomstbestendige warmte­voor­ziening per buurt.

9 maart - Stedin en Oasen startten met de eerste gezamen­lijke verlegging van water- en gasleidingen en data- en elektriciteitskabels voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Deze gelijktijdige aanpak beperkt de hinder voor de omgeving en is kostenbesparend.

15 maart - De eerste volledige lockdown is in Nederland een feit. Als bedrijf in de vitale sector hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid; We zorgen ervoor dat de energie­voorziening in stand blijft. Want zonder energie staat alles stil. Onze werkzaamheden gaan daarom zoveel mogelijk door. Vanzelfsprekend passen we hierbij de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid toe.

2e kwartaal

April – Stedin koopt de komende jaren duizenden schakel­installaties zonder SF6-isolatiegas. Wanneer dit gas in de atmosfeer komt, is dat schadelijk voor het milieu. Stedin heeft veel nieuwe schakelinstallaties nodig voor de uit­breiding van haar elektriciteitsnetten, en wil dat zo duurzaam mogelijk doen.

13 mei - De Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie presenteert haar rapport over de energie­infra­structuur voor de verduurzaming van de industrie. Een grote opgave waarvoor forse investeringen en heldere afspraken nodig zijn. Het ontwikkelen van Cluster Energiestrategieën (CES) is één van de adviezen die de minister van Econo­mische Zaken en Klimaat heeft overgenomen.

Mei - Netbeheerder Stedin wordt vanwege de energie­transitie geconfronteerd met forse investeringen in het energienet. Om die reden verwacht Stedin de komende jaren tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro aan extra eigen vermogen nodig te hebben om die investeringen te kunnen doen. Voor een belangrijk deel hiervan doet Stedin een beroep op haar aandeelhouders.

3e kwartaal

1 juli - Stedin wordt gecertificeerd door Lloyd's Register voor de certificatie voor Trede 4 van de Veiligheidsladder. Dat houdt in dat Stedin een proactieve veiligheidscultuur heeft.

10 juli - Ondanks de uitdagingen met Covid -19 kende de Stedin Bedrijfsschool 162 MBO-diploma's toe. Deze werden uitgereikt tijdens een 'drive-in-uitreiking'.

18 augustus - Bij onderhoudswerkzaamheden in een 25kV-station aan de Constant Rebecqueplein ontstaat kortsluiting. Hierdoor komen 33.000 klanten van het centrum en de westkant van Den Haag langer dan 8 uur zonder stroom te zitten. Stedin doet er alles aan om storingen in het net te voorkomen.

7 september - Enduris doet een vooraankondiging van structurele congestie. Zonnedaken en windparken op Schouwen-Duiveland en Tholen produceren samen meer elektriciteit dan er wordt afgenomen in het gebied. Dat betekent dat Enduris voor nieuwe, grote zon- en windparken op Tholen en Schouwen-Duiveland geen capaciteit garan­deert totdat een extra aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet van TenneT klaar is.

28 september - Zeeland heeft als eerste RES-regio van Nederland de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Enduris en vele andere stakeholders hebben hier een bijdrage aan geleverd.

4e kwartaal

10 oktober – De verzwaring van het elektriciteitsnet in de Rotterdamse haven kan efficiënter en goedkoper. Dat is de uitkomst van een studie van het Havenbedrijf Rotterdam, Stedin en TenneT naar de gevolgen van de energietransitie. De vraag naar (groene) elektriciteit vanuit de Rotterdamse industrie neemt de komende decennia fors toe.

7 december - Evides Waterbedrijf en DNWG Infra werken al ruim tien jaar samen in de ondergrond in Zeeland. Deze succesvolle samenwerking krijgt navolging en verdieping met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo wordt het effectief samenwerken in de ondergrond en het beperken van de overlast voor klanten en omgeving geformaliseerd.

11 december - In Uithoorn stroomt waterstof door het bestaande aardgasnet. Veertien sloopwoningen zijn gereed gemaakt voor tijdelijke verwarming met waterstof. Deze techniek staat wereldwijd nog in de kinderschoenen en wordt nu door Stedin voor het eerst in Nederland toegepast.

December – Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De afgelopen jaren is de elektrici­teits­vraag in dit gebied fors gegroeid. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet langzaamaan vol. Om de huidige krapte op het elektriciteitsnet in deze regio op te lossen en om tegemoet te komen aan de groeiende elektriciteitsvraag bouwen de netbeheerders een nieuw hoogspanningsstation langs de A12 - N219 bij Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. Eind 2024 moet het station klaar zijn.

Vitaal vakwerk

In 2020 is de term ‘vitale beroepen’ actueler dan ooit. Het gaat om het werk dat nodig is om de samenleving in beweging te houden. Om de onmisbare banen. Elke dag werken wij aan de vitale infrastructuur. Infrastructuur die essentieel is om ons land te laten draaien. Het is vitaal vakwerk dat bepalend is voor het welbevinden van anderen. En dat vakwerk laten we zien in dit jaarverslag.