Strategie

Als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten zorgen wij voor een vitale infrastructuur. Met een kleine 5.000 collega's staan we voor de taak de energievoorziening te ver­duur­za­men en daarmee ook het hele energiesysteem. Het overgaan op hernieuwbare bronnen zorgt voor nieuwe vragen en uitdagingen en om oplossingen. Dat vraagt van ons vernuft en vakwerk. Samen lukt dat.