Sustainable Development Goals

Stedin Groep draagt bij aan het bereiken van een aantal van de doelen die de Verenigde Naties hebben gesteld om voor 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: de Sustainable Development Goals. We beschrijven hoe we ons inzetten om bij te dragen aan het bereiken van de doelen waar wij impact op hebben.

SDG

Omschrijving

Toepassing op Stedin en sub-targets SDG's

Strategisch speerpunt

Energie is essentieel voor bijna alle grote uitdagingen en kansen in de wereld van vandaag.

Via onze netten bieden wij klanten (hernieuwbare) energie om te leven, werken, ondernemen (SDG 7.2). Wij werken met onze stakeholders samen aan innovaties die nodig zijn voor een toekomstbestendig net, dat betaalbaar en betrouwbaar blijft (SDG 7.1).


Beter netbeheer

Energietransitie mogelijk maken

Onze medewerkers zijn de spil van onze organisatie. Zij zorgen elke dag voor een betrouwbare energievoorziening. Wij bieden een veilige werkomgeving waarin volop kansen zijn voor ontwikkeling.

Stedin Groep zet zich in voor gelijke kansen, duurzame inzetbaarheid en een medewerkersbestand dat een afspiegeling is van onze maatschappij. We werken aan een inclusieve samenleving door bijvoorbeeld jongeren met een beperking en statushouders een opleidingsplek te bieden (SDG 8.5). In ons inkoopbeleid nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten, ethiek en arbeidsrechten. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving heeft onze hoogste prioriteit (SDG 8.8).


Vakbekwame medewerkers
One Planet Thinking
Integriteit
Veiligheid & security

Investeringen in infrastructuur zijn cruciaal om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.

Stedin Groep werkt aan het mogelijk maken van de energietransitie en vervult een faciliterende rol voor de duurzame ontwikkeling van bijvoorbeeld het industrieel cluster in de haven van Rotterdam (SDG 9.1).


Energietransitie mogelijk maken

Beter netbeheer

De steden en gemeenschappen van de toekomst moeten door innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als energie.

Via de aanleg en het onderhoud van netten zorgt Stedin Groep voor leefbare en duurzame stedelijke omgevingen (SDG 11.6). Stedin Groep committeert zich aan de doelen in het Klimaatakkoord en werkt hiervoor samen met haar stakeholders (SDG 11.1; SDG 11.2).


Energietransitie mogelijk maken

One Planet Thinking

Duurzame consumptie en productie betekent het promoten van besparing van grondstoffen en energie, duurzame infrastructuur, juiste arbeidsomstandigheden en een hogere kwaliteit van leven voor iedereen.

Stedin Groep bedenkt en implementeert oplossingen om haar eigen energieverbruik te verminderen en ons netwerk te verduurzamen (SDG 12.2). We doen dit onder meer door het slim balanceren van vraag en aanbod en door verspilling tegen te gaan (SDG 12.4; SDG 12.5).


One Planet Thinking

Vakbekwame medewerkers nu en straks

Inclusieve samenleving

De klimaatverandering raakt elk land op elk continent. Zonder ingrijpen stijgt de temperatuur op aarde deze eeuw waarschijnlijk meer dan 3 graden.

Stedin Groep conformeert zich aan de internationale klimaatdoelstelling. Met duurzame innovaties draagt Stedin Groep bij aan technologieën en systemen die klimaatverandering tegengaan (SDG 13.1).


One Planet Thinking

Energietransitie mogelijk maken

Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering