Voorwoord

2020 was het jaar van Covid-19. Daar kunnen we niet omheen. Direct in maart hadden we een crisisorganisatie klaarstaan. Binnen de kortste keren waren we in staat om met duizenden mensen thuis te werken, wisten we om te gaan met 1,5 meter afstand en hadden we een nieuw protocol: ‘Anders werken tijdens corona’. Sommige activiteiten, zoals het plaatsen van de slimme meter, moesten we tijdelijk stopzetten en een aantal van onze medewerkers moest tijdelijk ander werk doen. Tegelijkertijd gingen alle vitale werkzaamheden door. We zijn er trots op dat we zo snel hebben kunnen handelen, waardoor de plotselinge overgang naar de intelligente lockdown soepel is verlopen. Steeds hebben we gekeken naar de veiligheid voor onze klanten, medewerkers en leveranciers. De corona­pandemie laat zien dat goed voorbereid zijn op crises zin heeft. Ook toonde deze uitzonderlijke situatie nog maar weer eens aan dat ons werk van vitaal belang is voor de maat­schappij, bedrijven en bewoners. Natuurlijk doen we er alles aan om storingen te voorkomen. Een storing zoals we die in augustus in Den Haag hebben gehad, waarbij 33.000 huishoudens en bedrijven 8 uur lang geen stroom hadden, geldt voor ons als een dieptepunt.

Uiteraard heeft 2020 nog veel meer gebracht. De energie­transitie blijft een hoofdthema. Ook in ons verzorgingsgebied zien we aan onder meer het stijgende aantal laadpalen en zonnepanelen dat deze transitie echt doorzet. Het waarborgen van voldoende netcapaciteit en spannings­kwaliteit hebben onze aandacht: voor de toekomst is het onze doelstelling om met de toenemende energievraag de leveringszekerheid op peil te houden. Dit jaar is er daarom ook veel aandacht uitgegaan naar de lange­ter­mijn­financiering. Hoe willen we in Nederland de financiering van de energietransitie vormgeven? Hierover zijn we in gesprek met onze aandeelhouders, met wie we stappen zetten om dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken. Daarnaast spreken we met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met de Autoriteit Consument en Markt over de wet- en regelgeving en hoe die kan aansluiten op de huidige situatie. Natuurlijk kijken we ook hoe we onze eigen uitgaven structureel kunnen inperken. We zijn er dit jaar weer in geslaagd om efficiënter te worden. Ook voor de komende jaren blijft de energietransitie als thema centraal staan. We geloven sterk dat dit een gezamenlijke opgave is. Daarom zijn we er ook trots op dat we met onze gebiedsanalyses van betekenis zijn bij de regionale energiestrategieën (RES). Samen kijken we hoe we de energietransitie per regio het best kunnen vormgeven, waardoor we tot optimale oplossingen komen. Een mijlpaal in 2020 is dat we zijn ingestapt in C-ARM; het gezamenlijke platform van alle netbeheerders om meetdata op uniforme manier te kunnen aanleveren aan de marktpartijen. 2020 is ook het jaar van veel betere veiligheidsscores; dat willen we volgend jaar doorzetten.

Vitaal vakwerk

Het thema van dit jaarverslag is ‘vitaal vakwerk’. Dit staat voor een vitale sector, maar ook voor het vakwerk dat nodig is om vandaag én morgen iedereen van energie te voorzien. Het gaat om onze monteurs, om IT, om kennis van energie, om klantbeleving. Hoe digitaal we ook worden, ons werk is mensenwerk en een echt vak.

We hopen op een herwaardering voor vakwerk, voor het werk dat wij in de sector doen. Persoonlijk hebben we altijd een groot zwak voor onze Bedrijfsschool. We zijn daar jonge mensen aan het opleiden die net van school komen of geïmmigreerd zijn naar Nederland. Die zijn een bestaan aan het opbouwen en pakken de kansen die wij hen als Stedin bieden. Jong en oud komen er bij elkaar. Het is dus niet alleen een vakschool, maar het gaat om een bestaan opbouwen, met alles wat daarbij hoort. Dat is vitaal vakwerk. Dit jaar mochten we de 1.500ste leerling van de bedrijfsschool een diploma geven. Daar worden we blij van.

In 2021 blijven we ons inzetten om nog klantvriendelijker te worden en de energietransitie verder te ondersteunen. 2021 is ook het jaar van het afscheid van Marc van der Linden. Hij gaat een nieuw, nog onbekend avontuur tegemoet. Ook is Judith Koole gestopt als COO. Zij blijft nog ruim een jaar aan Stedin Groep verbonden. Wij danken haar voor haar inzet, met name op het gebied van klanttevredenheid.

We hopen dat Stedin in 2021 nog meer een bedrijf wordt dat ‘van ons’ is. Daarbij bedoelen we niet alleen van ‘ons Stedinners’, maar van ons allemaal: bewoners van ons verzorgingsgebied, aandeelhouders, bedrijven, overheden. Alleen samen kunnen we vitaal blijven.

Raad van bestuur

Marc van der Linden
Danny Benima
David Peters

De raad van bestuur van Stedin Groep. Van links naar rechts Marc van der Linden, Danny Benima en David Peters