Waar we in 2021 op inzetten

De energietransitie, de financiën en de uitdagingen op het vlak van capaciteitsmanagement zorgen ervoor dat we ons moeten focussen. Daarom zetten we in 2021 door op onze drie strategische speerpunten met daarbinnen richten we ons op de strategische initiatieven.

Beter Netbeheer

Ook in 2021 zetten we weer vol in op 'betaalbare en efficiënte dienstverlening' en 'hoge kwaliteit van onze producten en diensten'. We richten ons specifiek op de doorlooptijd van aansluitingen en de uitvalduur van elektriciteit. Hiervoor gaan we onze processen en ketens meer stroomlijnen en verder digitaliseren. Dat doen we in onze strategische initiatieven 'Klantgericht aansluiten' en 'Efficiënte storingsketen'. Vanuit het strategisch initiatief 'Multidisciplinair' zetten we een volgende stap in het ontwikkelen van de aansluitketen als regie-organisatie en gaan we intensiever en met meerdere waterbedrijven samenwerken. We kijken naar de materialen die we gebruiken en op welke manier we deze efficiënter kunnen inzetten. Ook professionaliseren we ons projectmanagement en de beheersing ervan, zodat we in 2021 de investeringsopgave beter kunnen waarmaken.

Energietransitie mogelijk maken

In 2021 investeren we opnieuw fors in het toekomstklaar maken van onze netten. Belangrijk hierbij is de voorspelbaarheid van onze investeringen en regie over het energiesysteem. Hoe? Door meer inzicht en betere prognoses. In onze strategische initiatieven 'Duurzame Energietransitie' en 'System Operator' werken we aan dit inzicht. We zitten aan tafel bij gemeenten en provincies die de regie voeren over de regionale energietransitie en halen hier de klantvraag op. Door meer inzicht en betere prognoses kunnen we ook beter de vraag naar netcapaciteit voorspellen en op basis daarvan toekomstscenario's maken voor de juiste besluitvorming. Ook blijven we werken aan het op nieuwe manieren benutten van onze bestaande gas- en elektra-infrastructuur. We onderzoeken, stellen standpunten op en doen pilots op het gebied van duurzame gassen, stoom- en warmteprojecten. Daartoe willen we beter worden in de vaardigheid om de vraag naar netcapaciteit te voorspellen (demand forecasting). Een nieuw opgezet Market Intelligence team maakt vanaf 2020 de klantvraag inzichtelijk en biedt toekomstscenario’s voor juiste besluitvorming. Resultaat: onze investeringsportefeuille is actueel, klantgedreven en sluit beter aan bij (toekomstige) ontwikkelingen.

Duurzame bedrijfsvoering

De investeringen nemen toe, terwijl de inkomsten met vertraging meegroeien. Daarom blijven we ons richten op efficiency in onze processen. Tegelijkertijd stellen we ons continu de vraag of een investering of uitgave noodzakelijk is. In 2021 zetten we de volgende stappen binnen het efficiencyprogramma van 180 miljoen en gaan we door met onderzoeken of er additioneel besparingspotentieel is. Focussen op onze interne organisatie is echter niet genoeg. Daarom staat ook in 2021 het onderwerp langetermijnfinanciering centraal op de agenda. We blijven in gesprek met onze aandeelhouders over mogelijke oplossingen en staan open voor eventuele nieuwe aandeelhouders. Daarnaast zetten we de dialoog voort met de ACM en EZK over de financierbaarheid van de energietransitie. Ook werken we in 2021 verder aan de stapsgewijze integratie van DNWG binnen Stedin Groep. De implementatieplannen van de afdelingen en integratiethema’s vanuit “Samen Sterker” gaan door, terwijl tegelijkertijd de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd moet worden. Tot slot werken we aan de verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering door onder andere ons te richten op reductie van de CO2-uitstoot, het circulair inkopen van onze primaire assets en compensatie van netverliezen.

Vitaal vakwerk: Nicole Onrust

Nicole Onrust is senior analist allocatie en reconciliatie. Wat betekent het thema vitaal vakwerk voor haar? ‘Door mijn werk blijven de lampjes in Nederland branden.’

>Wat maakt jouw werk van vitaal belang? Met andere woorden, waarom is jouw werk belangrijk voor de organisatie en maatschappij?

‘Voor veel mensen is het best abstract wat ik doe. Als ik het simpel maak, vertel ik het zo: als huishouden betaal je maandelijks voorschotten aan je energieleverancier. De prijs die je betaalt is op basis van schattingen. Een keer per jaar worden de meterstanden doorgegeven en krijg je een eindafrekening. Het is mijn taak om te checken of die verbruiken en rekeningen juist, volledig en op tijd betaald zijn in het Stedin-netwerk. Dus wat het belang van mijn functie is: door mijn werk kunnen leveranciers goed inkopen, waardoor de lampjes in Nederland blijven branden.’

>Waaraan herken je de vakman/vrouw in jouw vakgebied?

‘Ik haal de mensen er zo uit die mijn werk goed kunnen: ze zijn een beetje nerdy, analytisch, ze houden van snuffelen in data. De echte toppers kennen alle marktprocessen, kunnen die zo voor je uittekenen én ze kennen de wet- en regelgeving uit hun hoofd.’

>Hoe heb je gewerkt tijdens de lockdown? Wat was er anders dan normaal en hoe heb jij dat ervaren?

‘Het is voor mij vervelend om niet op kantoor te kunnen zijn. Ik heb een coördinerende rol en dan is het een stuk lastiger wanneer je niet even bij iemand langs kan lopen. Ik zit ook in een team met mensen van andere netbeheerders waarin we werken volgens de scrum-methode. Dan is het echt moeilijker schakelen als je niet bij elkaar zit. Maar ik heb mijn weg gevonden en hoewel ik het leuk vind om op kantoor te zijn, is thuiswerken zo gek nog niet. Elke werkdag houden we een stand-up waarbij we elkaar spreken. Dat helpt.’

>Hoe zorg je ervoor dat jij zelf vitaal en gezond blijft?

‘Ik zit bij een bootcampclub waar ik drie keer per week sport. Tijdens de lockdown deed ik oefeningen met zelf gekochte gewichten in de achtertuin. Dan rende ik met blokjes rond mijn huis en zag je de buren kijken: wat doet die nou? Daarnaast ben ik aan het Sonja Bakker-dieet begonnen en ga ik lekker haken om mijn hoofd leeg te maken: dekens, omslagdoeken. Maar je kunt niets bij me bestellen, hoor! Het kost heel veel tijd. Tot slot heb ik er bewust voor gekozen om drie dagen te werken. Dat helpt me om een vitale collega, vrouw én moeder te zijn.’

>Waar haal je de meeste voldoening uit in je werk, met andere woorden, hoe houdt jouw werk jou vitaal?

‘Het allerleukst vind ik het om samen met mijn collega’s moeilijke puzzels op te lossen en te kijken hoe we bijvoorbeeld sectorafspraken in de praktijk brengen. Ik vind het ook leuk om iedereen bij elkaar te brengen. In mijn vakgebied zitten best veel mannen en dan zeg ik tegen mezelf: kom, we gaan de hanen op één lijn brengen. Als dat lukt, vind ik het gaaf.’