Materiële vaste activa

In de materiële vaste activa waren en aantal kantoorpanden opgenomen welke door Stedin werden gebruikt. Deze panden zijn gedurende 2021 tegen boekwaarde verhangen naar de dochteronderneming van Stedin Holding N.V., Stedin Groep Services B.V.