Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

x 1 miljoen

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Agio-
reserve

Herwaar-
derings-
reserve

Wettelijke reserve

Reserve
kasstroom
afdekkingen

Hedge
kosten
reserve

Inge-
houden
resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Achter-gestelde eeuwig-durende obligatie-lening

Minder-
heids-
belangen

Totaal
groeps-
vermogen

Per 1 januari 2020

497

-

720

-

-70

-1

989

313

2.448

501

-

2.949

Totaal niet-gerealiseerde resultaten na belasting

-

-

-29

4

-8

1

-4

-

-36

-

-

-36

Resultaat na belastingen 2020

-

-

-

-

-

-

-

30

30

12

-

42

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-29

4

-8

1

-4

30

-6

12

-

6

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2019

-

-

-

-

-

-

-

-52

-52

-

-

-52

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-16

-

-16

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

Totaal transacties met aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

-52

-52

-12

-

-64

Overige

Winstbestemming 2019

-

-

-

-

-

-

261

-261

-

-

-

-

Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd

-

-

-29

-

-

-

29

-

-

-

-

-

Totaal overige

-

-

-29

-

-

-

290

-261

-

-

-

-

Per 31 december 2020

497

-

662

4

-78

-

1.275

30

2.390

501

-

2.891

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

128

-

25

-

41

-

194

-

-

194

Resultaat na belastingen 2021

-

-

-

-

-

-

-

4

4

17

-

21

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

128

-

25

-

41

4

198

17

-

215

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2020

-

-

-

-

-

-

-

-21

-21

-

-

-21

Uitgifte preferente aandelen

42

158

-

-

-

-

-

-

200

-

-

200

Aantrekken nieuwe achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-511

-

-511

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7

-

-7

Disagio en kosten

-

-

-

-

-

-

-5

-

-5

-

-

-5

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

1

-

1

6

-

7

Totaal transacties met aandeelhouders

42

158

-

-

-

-

-4

-21

175

-12

-

163

Overige

Winstbestemming 2020

-

-

-

-

-

-

9

-9

-

-

-

-

Herclassificatie

-

-

-

-1

-

-

2

-

1

-

-

1

Totaal overige

-

-

-

-1

-

-

11

-9

1

-

-

1

Per 31 december 2021

539

158

790

3

-53

-

1.323

4

2.764

506

-

3.270

Zie toelichting 23 Groepsvermogen voor nadere informatie over het groepsvermogen.