Verslag raad van commissarissen

Hierbij biedt de raad van commissarissen (RvC) het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Stedin Holding N.V. aan, zoals opgesteld door de raad van bestuur (RvB).