Stake­holders en mate­ria­li­teit

De uitdagingen die bij de energietransitie horen, raken niet alleen Stedin Groep. Onze stakeholders staan voor soort­ge­lijke vraagstukken. Daarom is het belangrijk om goed contact te hebben met hen, om met elkaar mee te denken en geza­men­lijk tot oplossingen te komen.

Daarom vragen we onze stakeholders ieder jaar om input te geven op de materiële onderwerpen van Stedin Groep - de onderwerpen die essentieel zijn voor het rea­li­se­ren van onze missie en strategie en een directe relatie hebben met ons sturings­kader en risicomanagement. Onze materialiteitsmatrix laat zien hoe belangrijk deze onderwerpen zijn voor ons en voor onze stakeholders.

Over hoe we tot de keuze van de materiële onderwerpen zijn gekomen en het proces van vaststelling van de materialiteitsmatrix leest u meer in de 'Aanvullende informatie'. In de 'Connectiviteitstabel' staat de samenhang tussen de materiële onderwerpen, onze strategie, risico's, KPI's en de Sustainable Development Goals waaraan we bijdragen. In de paragraaf 'Interactie met onze omgeving' besteden we meer aandacht aan onze stakeholders.