Interview Doede Vierstra

Interview Doede Vierstra, voorzitter Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen stond 2021 in het teken van twee zaken: financiering van de energietransitie en de vernieuwing van een deel van de Raad van Bestuur. De financiering is een taai onderwerp, de vernieuwing van de RvB verliep voorspoedig.

‘De kring van aandeelhouders moeten we groter maken.’ Het is een zin die RvC-voorzitter Doede Vierstra graag gebruikt als het gaat om de financiering van de energietransitie. Een grotere kring van aandeelhouders is essentieel om ook in de toekomst voldoende financiering te verkrijgen. Het financieringsvraagstuk vraagt om een integrale benadering van verschillende partijen. Nieuwe aandeelhouders zoals bijvoorbeeld het Rijk, provincies of niet-aandeelhoudende gemeenten zijn nodig om de financiële positie van Stedin te versterken en de benodigde investeringen te kunnen doen. ‘We kunnen van onze regionale aandeelhouders niet verwachten dat ze deze grote last alleen op hun schouders nemen. Bovendien speelt het belang dat we dienen, het faciliteren van de energietransitie, zowel regionaal als nationaal. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.’ De kapitaalstorting van 200 miljoen door de huidige aandeelhouders medio 2021 ziet Doede als een belangrijke stap. ‘We zijn erg blij met het commitment dat we hebben gekregen. En we gaan door.’

Discussie op nationaal niveau

In de discussie over het Methodebesluit van de ACM heeft Stedin zich duidelijk laten horen. Doede juicht dat toe. ‘Ook die discussie, over hoe we de energietransitie en tegelijkertijd de reguliere business organiseren, moeten we op nationaal niveau voeren,’ vindt Doede, ‘en als die discussie scherper wordt, dan is dat misschien ook maar goed. Samenwerking is belangrijker dan ooit. Het gaat immers over de duurzame toekomst van Nederland. Als land moeten we de belemmeringen wegnemen om die slag te maken. We moeten uitkijken dat de wal het schip niet keert.’ De eerste capaciteitsproblemen in ons verzorgingsgebied ziet Doede dan ook als zorgelijk. ‘Dat is natuurlijk iets wat je niet wilt.’

Netbeheerders sleutel in energietransitie

Als trend ziet Doede dat de rol van de netbeheerder cruciaal wordt. ‘Inmiddels zijn wij de sleutel in de energietransitie geworden vanwege onze infrastructuur. Hoewel we duidelijke prioriteiten stellen, is onze keuzevrijheid als netbeheerder natuurlijk maar beperkt, omdat we een wettelijke taak hebben. De wet zegt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. We behandelen klanten op volgorde van binnenkomen en handelen non-discriminatoir. Tegelijkertijd willen we voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten.’ Stedin moet in staat gesteld worden om deze uitdagingen aan te gaan en om deze sleutelrol te vervullen’, vindt hij. ‘We zijn een bedrijf dat veerkrachtig vooruit wil’. Met de juiste middelen zijn we in staat om enorme stappen te zetten als Nederland op het gebied van verduurzaming.’ Een uitdaging daarbij is goed technisch personeel. ‘Zelf opleiden is de beste manier. Ik ben dan ook erg blij met de resultaten van onze Bedrijfsschool. Het stemt me positief dat we met ons initiatief zo veel goed personeel weten op te leiden, al hebben we nog meer nodig.’ Een mooi hoogtepunt is dat Stedin de verkiezing ‘Vitaalste Vakbedrijf 2021’ won. Ook dat laat zien dat Stedin een aantrekkelijke organisatie is om voor te werken. 

Wijzigingen RvB

Van een andere orde dan de energietransitie zijn de wijzigingen in de Raad van Bestuur. Doede: ’Voor een RvC is het aanstellen van nieuwe RvB-leden een zeer belangrijke taak. En dit jaar waren er zelfs twee aanstellingen, van CEO Koen Bogers en van COO Trudy Onland. Als RvC denken we diep na over het leiderschap dat momenteel voor Stedin nodig is. Wij kijken of de kandidaat in het team past, zodat daarmee in de RvB de juiste mix van kwaliteiten, kennis en ervaring heeft. Alles doet ertoe en het geheel moet kloppen. Want financiering is belangrijk. Wet- en regelgeving zijn belangrijk. Maar het zijn de mensen waar het om draait. Als RvC zijn we erg tevreden met de aanstellingen en hebben we veel vertrouwen in dit team.’

Nieuw spoorboekje

Een hoogtepunt voor Doede was dit jaar dan ook een tweedaagse met de RvC en RvB, met een bedrijfsbezoek aan DNWG/Enduris in Zeeland. ‘Daar hebben we de operatie bezocht en de piketpalen geslagen voor de komende periode.’ Voor 2022 ziet Doede als belangrijke taak om de strategie voor 2023-2027 te formuleren. ‘Dat wordt ons spoorboekje voor de komende jaren. Als Stedin zitten we in een belangrijke fase. Ik heb er veel zin in om gezamenlijk een goed doortimmerd en gedragen plan te maken.’