Duurzame bedrijfsvoering

We werken aan veilige omstandigheden voor onze klanten, medewerkers en omgeving. Met vak­bekwame en vitale medewerkers nu en straks creëren we een sterk bedrijf. En met onze duurzaamheidsstrategie werken we aan een positieve impact voor mens en milieu. Daarbij houden we in het oog dat de energietransitie betaalbaar blijft.

Strategische KPI's

Toelichting

2020

2021

Target 2022

Veiligheid en security

RIF

Recordable Incident Frequency: het aantal arbeidsongevallen met verzuim, vervangend werk of medische behandeling per 200.000 gewerkte uren.

0,70

0,76

≤ 0,90

LTIR

Lost Time Injury Rate: het aantal arbeidsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren.

0,40

0,54

≤ 1,90

Goed werkgeverschap

Betrokkenheid

Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie.

8,1

7,8

≥ 7,7

Bevlogenheid

Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk.

8,0

7,6

≥ 7,5

Impact op mens en milieu

Reductie CO2-uitstoot

Percentage reductie CO2-uitstoot bedrijfsvoering in tonnen Stedin t.o.v. 2018 (excl. gasnetverliezen)

-28%

-45%

-36%

Financieel, economische prestaties

Solvabiliteit

Verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen (zie begrippenlijst voor definitie)

43,0%

45,6%

≥ 40%

FFO/Nettoschuldpositie

De ratio FFO / nettoschuldpositie betreft de mate waarin de nettoschuldpositie kan worden afgelost uit de kasstroom uit operationele activiteiten (zie begrippenlijst voor definitie)

12,0%

11,3%

12,0%