Voorwoord van de CEO

‘Waarom duurt het allemaal zo lang?’ klaagde een bewoner tegen een van onze monteurs die in diens portiek bezig was de oude juten bedrading te vervangen. Een tijdrovend karwei. De monteur, die werkte volgens ons vaste protocol, krabde eens achter z’n oren. Ja, misschien kon het inderdaad wel sneller. Hij bedacht in zijn vrije tijd een nieuwe manier en die werkte. Zijn manier was vijf keer sneller. En bleek nog betrouwbaarder ook.

Zomaar een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk hoe onze mensen het verschil maken en hoe we veerkrachtig vooruit komen – het thema van dit jaarverslag en essentieel bij de stappen die we nu zetten. In juni van 2021 ben ik aan­ge­tre­den als CEO. Wat ik vond is een trots bedrijf met veel vak­man­schap. Een bedrijf dat terecht werkt volgens vaste protocollen. Improviseren is meestal niet wenselijk omwille van de veiligheid. Aan veiligheid zullen we dan ook nooit tornen: veiligheid en betrouw­baarheid staan bij ons op een heel hoog niveau. Dat gaat niet vanzelf en daar houden we continu aandacht voor.

Tegelijkertijd vraagt de energietransitie ook om flexibiliteit, om gedurfde keuzes, om buiten de gebaande paden te tre­den. Het is onze taak om binnen de wettelijke moge­lijk­heden een goede balans te vinden tussen het net betrouw­baar hou­den en het te ontwikkelen. Alleen dan komen we vooruit en kunnen we tegemoet komen aan de klantvraag. De afge­lo­pen jaren hebben we veel geïnvesteerd om onze netten slim te kunnen besturen. We hebben hierin de eerste stappen gezet en willen versnellen om de vruchten eerder te kunnen pluk­ken. Met een net dat de groeiende vraag aan kan.

Veerkrachtig vooruit geldt zeker ook voor het hoofd­on­der­werp in 2021: de energietransitie. Ondanks de coronacrisis, stond de energietransitie weer volop in de schijnwerpers. Voor het eerst vond er dit jaar op ons Stedin-net congestie plaats. Het is een onderwerp dat veel van onze aandacht vraagt en we doen er alles aan om die congestie binnen de perken te houden. Positief waren de ontwikkelingen rond de finan­ciering, waarin we flinke stappen hebben gezet. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze aandeelhouders. Met hen willen we de komende jaren kijken hoe we de financiële uitdagingen van de ener­gie­tran­sitie het hoofd bieden.

Want linksom of rechtsom zijn er meer middelen nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Als we niet genoeg geld hebben en wanneer er niet meer ruimte en flexibiliteit komt vanuit wet- en regelgeving, kunnen we het tempo van de energietransitie simpelweg niet bijhouden. Wat ons betreft is dat een onwenselijke situatie. Naast middelen zijn er ook genoeg goede professionals en beschikbare materialen nodig. Om dit alles te realiseren, hebben we de hulp nodig van anderen. Sámen veerkrachtig vooruit is dus vooral het devies. Met overheden, met marktpartijen, met klanten. Alleen samen zorgen we ervoor dat er voldoende financie­ring is, dat (vergunnings)trajecten vlot verlopen en dat we een zo goed mogelijke service bieden aan onze klanten.

Naast de energietransitie is er binnen Stedin nog een belangrijke transitie gaande: de integratie van DNWG op 1 januari 2022. Vanaf die dag kleurde Zeeland geel, wordt Enduris Stedin en zijn we één grote Stedin Groep. De voorbereidingen hiervoor zijn tot dusver soepel verlopen, daar mogen we trots op zijn. Ik hoop dat we over en weer van elkaar blijven leren. We heten onze collega's uit Zeeland dan ook van harte welkom!

Dit jaar zijn er al enorme stappen gezet om veerkrachtig vooruit te komen; 2022 zie ik dan ook met veel vertrouwen en energie tegemoet.

Namens de raad van bestuur,
Koen Bogers

De raad van bestuur van Stedin Groep. Van links naar rechts David Peters, Koen Bogers, Danny Benima, Trudy Onland

Terminologie

Waar we in dit verslag spreken over ‘wij’, de 'netwerk­groep' of ‘Stedin Groep', hebben wij het over Stedin Holding N.V. en haar dochter­onder­­nemingen. Met ‘Stedin’ verwijzen we naar Stedin Netbeheer. Met 'DNWG Groep' verwijzen we naar de dochter­on­der­nemingen Enduris Netbeheer en DNWG Infra.