Activiteiten Stedin Groep

Stedin Groep concentreert zich op alle activiteiten die samenhangen met het aanleggen, beheren en onder­­­houden van energienetten. Daarnaast faciliteren wij de energie­markt.

Netbeheer

Stedin en Enduris zijn tot 31 december 2021 de twee onafhankelijke netbeheerders binnen Stedin Groep. Zij opereren naast vijf andere regionale netbeheerders in een gereguleerde markt. Iedere regionale netbeheerder is een monopolist binnen zijn verzorgingsgebied. Regulering houdt in dat de taken die de netbeheerders uitvoeren in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd en dat de tarieven die ze daarvoor mogen vragen, bepaald worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het reguleringsmodel stimuleert netbeheerders door middel van een benchmarkvergelijking om zo goed mogelijk te presteren op het gebied van efficiëntie en kwaliteit.

Stedin

Stedin realiseert als netbeheerder een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor haar ruim 2 miljoen klanten. Bij Stedin werken 4.331 medewerkers. Dit zijn 3.651 interne medewerkers (man: 3.003; vrouw: 648), en 680 externe medewerkers (man: 532; vrouw: 148).

Enduris

Binnen DNWG Groep (Enduris en DNWG Infra) beheert netbeheerder Enduris het energienet voor zo'n 200.000 Zeeuwse huishoudens en bedrijven. Bij DNWG Groep werken 635 medewerkers. Dit zijn 537 interne medewerkers (man: 451; vrouw: 86), en 98 externe medewerkers (man: 70, vrouw 28).

Faciliteren energiemarkt

Het hoort bij onze maatschappelijke rol om als netbeheerder en onafhankelijke partner van marktpartijen (energieleveranciers) de vrije energiemarkt te faciliteren. Dat houdt onder andere in dat onze elektriciteits- en gasnetten onder gelijke voorwaarden toegankelijk zijn voor iedere energieleverancier. Consumenten hebben een vrije keuze in hun energieleverancier. De concurrentie die hierdoor ontstaat, zorgt voor scherpe energieprijzen. Daarvan profiteert de consument.

Netbe­heer­ders administreren het energie­systeem. Dit betekent dat wij de marktpartijen inzicht geven in het verbruik en terugleveren van energie door klanten. Hierdoor kunnen klanten zorgeloos wisselen van energie­leverancier, hebben zij inzicht in hun energieverbruik en is het eenvoudig om energie terug te leveren. Energieleveranciers zijn met onze meetgegevens in staat om de juiste facturen te versturen naar hun klanten.

Niet-gereguleerde activiteiten

Een niet-gereguleerde activiteit wordt alleen in ons portfolio opgenomen als de activiteit aantoonbaar waarde toevoegt voor efficiënt netbeheer, als er in de markt een leemte bestaat en als Stedin Groep uniek gepositioneerd is voor het uitvoeren van deze activiteit. Daarnaast geldt er een minimale rendementseis voor wat betreft investeringen in niet-gereguleerde activiteiten en zijn eventuele partners in deze activiteiten voldoende betrouwbaar, integer, van goede naam en kredietwaardig.

De niet-gereguleerde activiteiten dragen voor 3,3% bij aan de omzet (2020: 3,6% / 2019: 5,1%).

NetVerder

Wettelijk is bepaald dat gereguleerde activiteiten voor gas en elektriciteit niet onder dezelfde vlag uitgevoerd mogen worden als voor andere energie-infrastructuren (zoals stoom, biogas, CO2 en warmte). Daarom zijn deze activiteiten in 2019 ondergebracht in een zelfstandig merk binnen Stedin Groep; NetVerder. NetVerder stimuleert de energietransitie met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, stoom en biogas. Ook verdiept NetVerder zich in onafhankelijk transport en distributie van andere nieuwe energievormen en –dragers. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep. Bij NetVerder werken 7 medewerkers. Dit zijn 6 interne medewerkers (man: 6; vrouw: 0), en 1 externe medewerker (man: 1, vrouw: 0).

DNWG Infra

Binnen DNWG Groep is DNWG Infra de serviceprovider die de elektriciteits- en gasnetwerken aanlegt en onderhoudt in Zeeland, in opdracht van Enduris. Daarnaast voert DNWG Infra onderhoud en beheer uit aan de aan haar toevertrouwde netwerken van andere netbeheerders (bijvoorbeeld voor Evides Waterbedrijf, Stedin en TenneT) en van industriële klanten. De commerciële meetdienst TUMS is op 1 augustus verzelfstandigd en per 10 februari 2022 verkocht aan Censo. Censo is per 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar van TUMS Meetdiensten.

Organogram Stedin Groep tot en met 31-12-2021

Joint ventures

Voor specifieke activiteiten vormen we joint ventures met andere partijen.

Utility Connect

Utility Connect B.V. is een joint venture met netwerkgroep Alliander. Dit bedrijf zorgt met een eigen draadloos telecommunicatienetwerk voor het uitlezen van meetgegevens van de slimme meter en voor het communiceren met smart-grid toepassingen. Hiermee kunnen we meetgegevens aanleveren aan marktpartijen en energiestoringen verkorten en voorkomen.

TensZ

TensZ B.V. is de gezamenlijke organisatie van TenneT en Stedin voor beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

TeslaN

TeslaN B.V. is de gezamenlijke serviceprovider op het gebied van beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten van TenneT en Enduris. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

Als onderdeel van de integratie van Stedin Groep en DNWG Groep fuseren TensZ en TeslaN op 1 januari 2022 tot één organisatie die verder gaat onder de naam TensZ.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken in het kader van de verkoop van DNWG aan Stedin Groep over onder andere werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren stelt de stichting budget beschikbaar. Een overzicht van de initiatieven is te vinden op de site van de stichting.

Organogram Stedin Groep vanaf 1-1-2022

Stedin en DNWG één organisatie in 2022 - Samen sterker

Stedin en DNWG zijn op 1 januari 2022 samen. Vanaf die datum voeren we gezamenlijk stafdiensten en net­beheer­activiteiten uit onder één naam: Stedin. De naam Enduris houdt dan op te bestaan. De uit­voe­ringsorganisatie blijft voorlopig regionaal georganiseerd.

Ontwikkelingen in 2021

In de eerste helft van het jaar is bepaald welke functies de medewerkers van DNWG per 1 januari 2022 binnen Stedin krijgen. Medewerkers van de operationele afdelingen blijven voorlopig hun werkzaamheden in Zeeland uitvoeren onder de naam DNWG. Zij integreren op een later moment. De niet gereguleerde activiteiten van DNWG zijn dit jaar verder afge­bouwd of verkocht. Zo zijn de transformatoren en commerciële activiteiten van Storing & Onderhoud verkocht aan Joulz Infradiensten B.V. Het draagvlak voor de integratie is nog steeds voldoende, zo blijkt uit twee vervolgenquêtes dit jaar onder medewerkers van DNWG. Natuurlijk willen medewerkers graag weten waar ze aan toe zijn. Op 1 november hebben zij een brief ont­vangen met daarin de effecten van de overgang naar Stedin voor hun functie, salarisschaal en persoonlijke arbeidsvoorwaarden.

Synergie

Financieel moet de samenvoeging een voordeel van ruim 100 miljoen opleveren over een periode van 8 à 10 jaar. Het resultaat vanaf 2018 tot en met 2021 is 40 miljoen. De grootste synergievoordelen behalen we als we daadwerkelijk één organisatie zijn. We realiseren deze voordelen door:

  • Operationele kosten te verlagen door werkwijzen en processen aan te passen, bijvoorbeeld door het uitbouwen van multidisciplinair werken;
  • Alle inkoopprocessen en aanbestedingen gezamenlijk uit te voeren;
  • Aanpassing van onderhouds- en vervangingstermijnen, gebaseerd op kennis en data van beide bedrijven;
  • Gezamenlijk gebruik te maken van fiscale en financiële regelingen op groepsniveau;
  • Dezelfde ondersteunende werkzaamheden voor Stedin en DNWG samen te doen.

Afronding van de integratie

De integratie van staven en netbeheer van DNWG in Stedin is 1 januari 2022 voor een belangrijk deel afgerond. DNWG-medewerkers zijn op 1 januari 2022 met al hun rechten en plichten over gegaan naar Stedin Groep. Hiervoor is een overgangs­protocol opgesteld dat ervoor heeft gezorgd dat arbeidsvoorwaarden vanaf die datum voor alle huidige en toekomstige Stedin-medewerkers gelijkwaardig en uniform zijn.

Het kantoor van DNWG in Goes is verbouwd, verduurzaamd en opgeleverd in de huisstijl van Stedin. Een mooie plek om te werken in het geïntegreerde bedrijf.