Energietransitie mogelijk maken

De energietransitie mogelijk maken: dat is een lange­termijnontwikkeling. De verandering is complex en vraagt veel, ook doordat de verwachtingen zoals geformuleerd in Fit for 55 naar boven worden bijge­steld. We boeken ook veel vooruitgang. We versnellen door samenwerking, beschikken over steeds betere netinformatie en onze netten zijn weer toekomst­bestendiger. Ons doel - een betaalbare ener­gie­transitie - zorgt ervoor dat we veerkrachtig blijven.

Strategische KPI's

Toelichting

2020

2021

Target 2022

Stakeholderdialoog en omgeving

Stabiliteit van klantvraag-voorspellingen*

De mate waarin de voorspelde klantvraagontwikkeling gelijk is aan eerdere voorspellingen.

-

-

70%

Nauwkeurigheid van klantvraag-voorspellingen*

De mate waarin de voorspelde klantvraag, bekend bij Stedin, overeenkomt met de uiteindelijke klantvraag.

-

-

70%

Investeringen in onze netten

Investeringen in onze netten
(in mln)

Het aantal euro's dat we jaarlijks investeren in onze netten.

620

687

719

Uitvoering strategisch investeringsplan*

De mate waarin de voorgenomen investeringen (capaciteitsuitbreidingen en/of vervangingsinvesteringen) gerealiseerd zijn.

-

-

E: 100%
G: 100%

Nieuwe capaciteit bijgeplaatst (MVA)**

De hoeveelheid nieuwe capaciteit in mega-volt-ampère die in het net is bijgeplaatst.

-

496

n.t.b.

Slimme netten, datatechnologie en innovatie

% netten realtime doorgerekend*

Het percentage van het net dat direct en zonder enige vertraging doorgerekend kan worden.

-

-

90%

Dataverstrekking slimme meter P4

Het tijdig en volledig ter beschikking stellen van slimme meter data voor energiediensten en marktprocessen.

97%

97%

97%

  1. * Nieuwe KPI in 2022
  2. * Nieuwe KPI in 2021