Strategie

Als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten zorgen wij voor een vitale infrastructuur. Met een kleine 5.000 collega's staan we voor de taak om te investeren in de energie­transitie en om de kwaliteit van onze netten op de langere termijn in stand te houden. Het overgaan op hernieuwbare bronnen zorgt voor nieuwe vragen en uitdagingen waarvoor oplossingen nodig zijn. Als we samen veerkrachtig vooruit gaan, lukt dat.