Wat hebben we geleerd

Ook 2021 was een bewogen jaar, maar bovenal een jaar waar we weer veel geleerd hebben op weg naar het realiseren van onze strategie.

Beter netbeheer

We werken continue aan het verbeteren van onze dienstverlening aan klanten. Een belangrijk initiatief waar we in 2021 aan hebben gewerkt is de klantgerichte keten­organisatie. Hierbij werken we meer vanuit ketens, waardoor de klant meer centraal wordt gesteld, vraag en aanbod beter op elkaar wordt afgestemd en we efficiënter kunnen werken. Hoewel we al een positieve impact zien op onze doel­stellingen rond klantgemak en efficiency, staan we nog aan het begin van deze keteninrichting. In 2022 komt dit terug als strategisch initiatief. Ook op andere vlakken zien we dat samenwerking een steeds belangrijker rol speelt, bijvoor­beeld als het gaat om personele capaciteit. In plaats van in dezelfde vijver te vissen, trekken we steeds meer op met aannemers en andere netbeheerders om technisch personeel te scholen en te behouden. Een kans is om deze samenwerking te intensiveren.

Energietransitie mogelijk maken

In 2021 werkten we mee aan verschillende studies die meer inzicht geven in deze opgave, zoals 'Systeemstudie Energie-infrastructuur Zuid-Holland' en ‘Integrale infra­structuur­verkenning 2030-2050 (II3050)’. Ze laten zien dat de opgave er niet minder op wordt, maar eerder steeds uitdagender en meer omvattend. Daarom is in 2021 een veel sterkere focus ontstaan op waar we als Stedin ook echt invloed op hebben. Terwijl we in eerdere jaren alles tegelijkertijd wilden doen en alles even belangrijk was,

hebben we nu een duidelijke prioritering. Netrekenen staat op 1. Dit vormt, samen met de voorspelbaarheid van de klantvraag, de basis om het net in balans te houden. Daarnaast is de samenwerking met gemeenten en andere marktpartijen steeds belangrijker om situaties rondom transportschaarste te bespreken, op te pakken, transparant te maken en te communiceren.

Duurzame bedrijfsvoering

Ook in 2021 heeft Covid-19 impact gehad op onze bedrijfsvoering. We hebben ons met elkaar snel aangepast aan de veranderende, hybride manier van werken en inmiddels werkt 50% van het kantoorpersoneel thuis. Tegelijkertijd verloopt de integratie met DNWG soepel, vinden we steeds beter gezamenlijk onze weg, maar heeft dit vanzelfsprekend ook invloed op de manier van samenwerken. Deze veranderingen vragen ook wat van de manier van leidinggeven van onze mensen. We zien dat het leiderschap goed gaat als het gaat om verbinding binnen en buiten de organisatie en de bevlogenheid van onze mensen. Echter, het thema ‘vooruit’ wordt als aandachtspunt gezien. Hierbij gaat het om het stellen van duidelijke verwachtingen, het geven van feedback en het benutten van potentieel. Hier gaan we met elkaar over in gesprek en op sturen.