Actuele belasting­vorderingen en -verplichtingen

De actuele belastingvorderingen en actuele belastingverplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x 1 miljoen

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Vennootschapsbelasting

3

20

Totaal actuele belastingvorderingen

3

20

x 1 miljoen

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Vennootschapsbelasting

-

-

Totaal actuele belastingverplichtingen

-

-