Handelscredi­teuren en overige schulden

x 1 miljoen

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Handelscrediteuren

74

86

Overige schulden en overlopende passiva

173

161

Contractverplichtingen

27

23

BTW

30

24

Pensioenpremies

4

4

Totaal

308

298

Classificatie

Kortlopend

308

297

Langlopend

-

1

Totaal

308

298

De crediteuren en overige schulden zijn met 10 miljoen gestegen ten opzichte van 2019. De netto positie voor netverliezen is verantwoord onder de 'Overige schulden en overlopende passiva'. Dit betreft een vordering voor te verrekenen netverliezen elektriciteit van 3 miljoen en een reservering voor de netverliezen gas van 2 miljoen.

De daling in de crediteuren wordt met name veroorzaakt door een daling in de investeringen in het vierde kwartaal 2020 in vergelijking met het vierde kwartaal 2019, wat heeft geleid een daling in de (nog te) ontvangen facturen.

Tegenover de daling van de crediteuren staat een stijging in de overige schulden van 12 miljoen. Dit is het gevolg van netverliezen (circa 6 miljoen), overige schulden (circa 6 miljoen) en te betalen rentelasten (circa 1 miljoen).

De contractuele verplichtingen zijn gestegen met 4 miljoen onder andere als gevolg van een verhoging van de onderhanden werk positie (2 miljoen) en een verhoging van de kortlopende Bijdrage Aansluitkosten (BAK) (2 miljoen).