Vooruitontvangen bijdragen

x 1 miljoen

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

725

648

Ontvangen bijdragen aansluitkosten

105

96

Verantwoorde opbrengsten

-21

-19

Boekwaarde per 31 december

809

725

Classificatie

2020

2019

Kortlopend

22

18

Langlopend

787

707

Totaal

809

725

De kortlopende vooruitontvangen bijdragen zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in de 'Handelscrediteuren en de overige schulden'.