Personeels­voorzieningen

x 1 miljoen

Diensttijd gebonden uitkeringen

Overige

Totaal

Per 1 januari 2019

14

3

17

Dotaties

-

3

3

Onttrekkingen

-3

-1

-4

Vrijval

-1

-

-1

Per 31 december 2019

10

5

15

Dotaties

1

4

5

Onttrekkingen

-1

-1

-2

Vrijval

-1

-3

-4

Per 31 december 2020

9

5

14

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Kortlopend

3

3

Langlopend

11

12

Totaal

14

15

Diensttijd gebonden uitkeringen

Deze voorziening dekt de verplichting voor uitkeringen aan medewerkers bij het bereiken van een bepaald aantal jaren dienstverband of de pensioengerechtigde leeftijd.

De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

31 december 2020

31 december 2019

Disconteringsvoet

1,0%

1,0%

Toekomstige salarisstijgingen

1,4% - 2,5%

1,4% - 3,0%

Sterftetabel

GBM & GBV 2014-2019

GBM & GBV 2013-2018

De diensttijd gebonden uitkeringen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens.